Referenda , of hoe ondemocratisch verkiezingen zijn.

In onze Nederlandse politiek is er behoorlijk wat discussie over het referendum op dit moment.

Er zijn tot dusver al een aantal referenda geweest. De politieke partij , D66 , heeft het als een van hun uitgangspunten bij hun oprichting. Zij zagen dat politieke partijen een blind waren voor de echte stem van het volk en dat politiek zaken die echt belangrijk zijn kunnen vervormen. Nu echter hebben ze echter tegen het referendum gestemd alhoewel ze de motie min of meer zelf hebben ingediend.

Zij verstoppen zichzelf nu achter het feit dat internationale verdragen niet referendabel zouden zijn. Niet een fijne en ook vreemde redenering om hun steun in te trekken.

Een referendum kan een optie zijn om te luisteren naar de stem van het volk. Het kan bindend of niet bindend zijn. Het kan een signaal geven aan de politici of ze nog op een lijn zitten met wat het volk nu echt denkt.

Er kunnen ook wel argumenten tegen een referendum zijn. Er zijn zelfs enkele goede.

Eerste zou kunnen zijn dat ze niet de goede informatie hebben en krijgen om een goed oordeel te vormen. Denktijd is ook een voorwaarde natuurlijk.

Tweede is wellicht dat alleen tegenstemmers hun stem laten horen in een referendum. Hierdoor krijgt een minderheid alle aandacht en dat is niet eerlijk.

Derde argument is dat ze alleen maar ja of nee kunnen stemmen. Een feedback mechanisme is geen optie.

Voor een niet bindend referendum kan het zijn dat een minderheid een ja of nee stem uitbrengt. Maar voor een bindend referendum zou het volgens mij zo moeten zijn dat meer dan 50% van alle stemmers , echt alle stemgerechtigden , hun stem hebben uitgebracht. Dus in het geval van 15 miljoen stemgerechtigden zal als tenminste 7.5 miljoen +1 een ja of nee uitgebracht hebben zal die ja of no gehonoreerd moeten worden. Om een eerlijke referendum te krijgen zou het stemmen ook verplicht moeten zijn en niet optioneel.

Als het volk het dan afkeurt zouden de politici terug moeten gaan naar de tekentafel. Politici zullen in deze wijze ook voorzichtiger zijn en echt luisteren naar het volk.

Er is een nog betere manier om de stem van het volk te benutten in het regeren van het land. Dat zou kunnen om mensen te vragen zelf hun voorstellen te maken in plaats dat politici dat doen. Dit kun je door een groep van mensen die door loting wordt bepaald laten doen. Ze hebben dan nog wel informatie en begeleiding van specialisten nodig natuurlijk. Maar in veel gevallen zouden we het zonder politiek kunnen doen.

In alle eerlijkheid kun je de politici vergelijken met de oude aristocratie. Ze zijn het nieuwe establishment en zorgen goed voor zichzelf. Ze gebruiken onze stem maar wel voor hun doeleinden.

Sommigen noemen het een kartel. Ze hebben ook gelijk trouwens. Een referendum zou hun macht kunnen beheersen maar ik denk dat we meer moeten doen.

We moeten de macht terug geven aan het volk en gaan voor regeren van het land door het volk door een loterij systeem. Zoals David van Reybrouck schreef in zijn boek , Tegen Verkiezingen , verkiezingen is de meest ondemocratische vorm van democratie.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.