Basis Inkomen , is het betaalbaar.

Ja. De is het betaalbaar woord. De eerste vraag die altijd krijgt. Van politici , sceptici , twijfelaars en ja ook de tegenstanders.

Het lijkt erop dat de economische weer de meest belangrijke vraag is. Ons huidige system werkt ook niet zonder het maken van schulden. Die schulden zijn enorm. Specifiek in een aantal landen. Dus waarom krijgen wij nu die vraag.

Op sommige websites kun je spreadsheets , calculatie middelen vinden om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Je kunt ermee spelen. Wat ik graag wil doen is wat richtlijnen meegeven. Punten waar we het geld kunnen nemen en geven. Een paar horde’s aangeven die genomen moeten worden.

Ten eerste even een zaak duidelijk maken. Basis Inkomen zou het besteedbaar inkomen moeten zijn. Als je alleenstaand bent of een samenwonend stel het geld wat je kunt uitgeven zou hetzelfde moeten zijn. Dit maakt het noodzakelijk dat we het moeten opsplitsen in twee delen. Een deel Basis Inkomen en een deel Woningtoeslag.

Late we het volgende nemen als een voorbeeld. We verstrekken een Basis Inkomen van € 600,00 en een Woningtoeslag van € 600,00. Voor een alleenstaande komen we dan op een totale inkomen van € 1200,00 ( BI:€600,00 & WT:€600,00 ). Voor een samenwonend stel komen we dan op een totale inkomen van € 1800,00 ( BI: 2 x €600,00 & WT:€600 ). Dus per persoon in een samenwonend stel €900,00. Voor een situatie met drie samenwoners komt het dan op € 800,00 per persoon. De Woningtoeslag moet in lijn zijn met de kosten van het leven in huis met redelijke voorzieningen. Het Basis Inkomen moet in lijn met de kosten die nodig zijn om een redelijk leven te kunnen hebben. Dus niet om alleen maar net rond te kunnen komen maar ook om een sociaal leven te kunnen hebben. Ik neem even aan dat gezondheidszorg gratis is. Bij voorkeur centraal georganiseerd door de overheid. De marktwerking is niet op zijn plaats in de gezondheidszorg.

Als we het eens zijn over de juiste bedragen kunnen we de volgende stap maken. De volgende stap is dus het financieren ervan.

Omdat de overheid het moet betalen zijn nu de belastingbetalers aan de beurt. Op dit punt aanbeland is het verstandig om na te denk over wat eerlijk is. Moeten we inkomen , vermogen , transacties belasten. En in welke balans daarin. Mensen en bedrijven. Er is een groot gat tussen rijk en arm. Lees bijvoorbeeld Kapitaal in de 21ste eeuw van David Piketty maar. Waar wordt het meeste geld en winst gegenereerd. Nu en in de toekomst. Winsten bij bedrijven en investeerders hoogst waarschijnlijk. Het moet eerlijk en daarom ook belast worden op een manier die eerlijk is.

Laat ik een voorbeeld geven. Ten aanzien van inkomen als eerste. Hoeveel geld hebben mensen nu echt nodig. Is dat € 10.000.00 of is dat € 1.000.000 per jaar. Ik denk dat het eerlijk is dat we een maximum hebben. In Nederland hebben we een Balkenende norm. Op dit moment is die € 187.000 ( 130% van het salaris van een minister ). In mijn beleving zou ik me daar prima mee kunnen redden. Laten we een soort plafond maken door middel van een progressieve manier van belasten. Dan kun je een heleboel verdienen maar over wat je steeds meer verdient betaal je ook steeds meer belasting. Bij een bepaalde grens wellicht belasten tegen 90% . Des te meer inkomen des te meer belasten. Voor de mensen die denken waarom Basis Inkomen voor de rijken. Het Basis Inkomen die ze ontvangen wordt op deze manier terug gehaald.

Tweede voorbeeld. Winsten op de beurzen zijn gigantisch en investeringsfondsen en bankiers profiteren. Het geeft de financieele wereld ook de kans om winsten te realiseren zonder deel te nemen aan de echte economie. De reden waar banken voor zijn bedacht. Belast gewoon iedere transactie en gebruik het voor het eerlijke Basis Inkomen.

Derde voorbeeld. Belasting moet betaald worden. Bedrijfswinsten horen niet in belasting paradijzen thuis. Zoals het nu gaat. Belasting paradijzen moeten ontmanteld worden. Liefst op manier zodat ieder land een eerlijk deel van de winst krijgt die gemaakt is. In deze tijd van technologie zijn we in staat om te monitoren wat er verkocht wordt en waar. Belast de bedrijven in ieder land voor de producten die ze daar verkopen. Dan krijgt ieder land zijn eerlijk deel. Als de bedrijven het niet accepteren dan verliezen ze hun recht om te verkopen.

Zo zijn er meer voorbeeld. Vanuit het perspectief van geld is er echt genoeg. Het is een slimme manier van herverdelen.

Dus nieuwe kaarten graag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.