De magnetische werking van welvaart en hoe we de migratie stroom kunnen omkeren.

Een pretentieuze titel. Daar ben ik me van bewust. De westerse wereld is voor menigeen de plaats met welvaart. Een plaats waar mensen zicht tot toe voelen aangetrokken om een menswaardig bestaan te kunnen ervaren.

Vraag is dan: Is dat ook zo? Wat is de welvaart daar. Meestal is dat economische welvaart. Geld dus. Betere voorzieningen. Daar lijkt het wel op. Maar die is er niet direct voor een vluchteling. Daarvoor moet je wel aan regels voldoen. Je kunt de illegaliteit in. Werken op welke manier dan ook en geld naar huis sturen. Het is een manier om verbetering in de situatie te vinden. Maar in die illegaliteit zit je bijna altijd in de criminaliteit of er dicht op. Dat kan ik niet echt welvaart noemen.

Welvaart betekent ook dat je geen tot weinig zorgen hebt. In de buurt van je familie kunt zijn. Daar waar je sociale banden zijn begonnen en gegroeid. Een redelijk bestaan kunt opbouwen. Die dingen kunt doen die je leuk vindt en waarbij je anderen kunt helpen. Respect geven en waardering kunt ontvangen. Dat is het soort welvaart waar naar gezocht moet worden.

Niet de welvaart van een groot huis , een auto , nog een auto , een vakantie , nog een vakantie. Materiele zaken zullen er nooit genoeg zijn om rupsje nooit genoeg te vullen. Daar komt geen mooie vlinder uit maar een nooit tevreden consumerende draak.

Dat deze draak bezig is de wereld op te eten is een ander verhaal. Ik wil het nu even hebben over die mooie vlinder. Kunnen we die mooie vlinder niet wat vaker te voorschijn laten komen?En kunnen we daarbij de migratie stroom laten stoppen en misschien wel omdraaien?

Ik denk dat dat kan. Er is al een geweldige kloof tussen arm en rijk. Een manier om die kloof te dichten is een basisinkomen. Je deelt wat van de rijkdom en de laag met armen trek je omhoog. Zij kunnen dan op een menselijke manier zich ontplooien op de plek en in het land waar ze opgegroeid zijn. Initiatieven en of bedrijven beginnen die een echte toevoeging zijn de regio. Een eigen en juist manier van welvaart creeeren. Rekening houdende met hun eigen cultuur

Daarvoor moet de lokale overheid wel de juiste regelgeving maken. Lokale bedrijven moeten de ruimte krijgen boven de multinational zeg maar. Daarbij moet je denken aan een andere manier voor en van belasting heffen. Het gebruik van patentrechten moet anders. Het maken van producten moeten open-source zijn. Handelsovereenkomsten moeten niet alleen vrij maar ook eerlijk zijn. Er moet een echt fair trade , fair profit en fair use systeem neergezet worden.

Als je dat geregeld hebt kun je het basisinkomen verstrekken. Dit zou moeten gebeuren door de budgethouder. In Nederland zou dat de landelijke overheid zijn. Niet de provincie. Niet de gemeente. Dit kan wellicht nog verschuiven Europa. Of zelfs de VN en dus waarschijnlijk het IMF.

Mijn idee is om het IMF gestuurd door de VN daarvoor in te zetten. Als we dat zouden gaan doen kunnen we op basis van een rangschikking in landen een bottom up benadering gaan uitvoeren. Het armste of de armste landen eerst. Dit is ook qua betaalbaarheid de makkelijkste weg. Ook de beste manier om te kijken hoe het echt werkt. Eventuele verbeteringen neem je mee naar de volgende. Zo kun je de mensen in hun eigen land hun geluk laten vinden. Zonder capriolen van vluchten en geld maken in de illegaliteit  en naar huis sturen. Prostitutie in de ruime zin van het woord zeg maar.

De meeste mensen zien ook geen andere uitweg. Daarom kunnen we het ze ook niet kwalijk nemen. We veroordelen ze als gelukzoekers en criminelen. Maar wij creeren deze wereld bewust. Vervolgens kijken we naar elkaar , vermijden elkaar en laten het gebeuren. Als wij het maar goed hebben.

Nu moeten we barrières en grenzen opwerpen om de magnetische werking van de door ons niet gedeelde welvaart af te schermen. Daar staan straks heel heel veel mensen die je niet meer kunt tegenhouden. Het zal escaleren in geweld. Je zult het egoisme van het neo-liberale westerse denken moeten loslaten en gaan delen.

Maar als we gaan omdenken en van de armste landen naar minder arme landen via het basis inkomen een sociaal en humaan magnetisme daar tegenover stellen. Welke kant gaat de mensheid dan bewandelen.

Denk maar even na en denk maar even om. Het zal niet makkelijk zijn maar er zullen veel voordelen uit voortkomen. Een wereld waar Thomas Moore jaloers op zou zijn geweest.

Its time for the move to a better world.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.