Boeren , en lekker op de trekker.

De landbouw liet zich deze weer zien. En wel op het Malieveld in Den Haag. Een plaats die daar beschikbaar is voor demonstraties. Ze lieten hun ongenoegen blijken over de beeldvorming en het waarschijnlijke zwaard van Damocles wat boven hun hoofden hangt.

Oorzaak hiervan is de uitspraak van de Raad van State ten aanzien stikstofregels. De agrarische sector en dan met name de veehouderij is daarin een grote veroorzaker in. Maar er zijn ook andere veroorzakers.

Een duidelijk beeld ontbreekt. Ten aanzien van wie wat doet wordt niet met autoriteit , dus door objectieve experts met uniforme en juiste metingen vastgesteld , door de verantwoordelijke minister op prime time aan de burger gerapporteerd. Het is wellicht iets teveel gevraagd om de burger goed te informeren. Voor zover de falende democratie.

De regering moet verder ook een keer over zijn eigen naam gaan nadenken. Regeren is vooruitzien. Structuur op de lange termijn bieden. In ieder geval een terug verdien tijd aanbieden. Vooral ook een visie bieden. En ook op tijd ingrijpen in plaats van decennia struisvogelgedrag gaan vertonen. Laat een rechterlijke instantie maar eens een keer beoordelen wie allemaal aan dit wanbeleid schuldig is. Mark Rutte heeft in ieder geval redelijk wat jaren als eindverantwoordelijke meegemaakt. Dus dat is al een.

Kijkende naar de veehouderij zijn er dingen gebeurd waarvan ik denk hoe is dat in godsnaam mogelijk. Puls visserij was een experiment. Het melkquotum is afgeschaft. Fosfaat regels zijn binnen gekomen. Stikstof uitspraken gedaan. Komt nog bij dat de veehouderij ook de grootste veroorzaker is van het CO2 probleem.

Het laatste probleem is al decennia bekend maar door de “oude” club van Diederik Samson , Greenpeace dus , bewust niet benoemd en daardoor een “blinde vlek” gebleven. Als dat niet was gebeurd was er tijd geweest om die sector op een geleidelijke manier om te vormen. Die kans is niet benut.

De stikstof regels heeft de overheid lekker laten sudderen en nu moeten ze in een keer iets bedenken. Regeren is niet last minute reageren maar tijdig acteren. Weer een minpuntje.

Fosfaat regels hingen al geruime tijd in de lucht. Maar ze kijken niet omhoog en dus weer een late reactie.

Het melkquotum is losgelaten en dus was de “slimme boer” volop aan het melken geslagen en hadden ze de veestapel ook maar even behoorlijk uitgebreid. Niet dat ze nu meer opbrengst hadden. Het vraag en aanbod principe heeft gewoon de prijs verlaagd. Leuk voor de landen die importeren. De lokale boer in andere landen had het nog even wat zwaarder hierdoor. Bijkomende effect was wel dat door de latere fosfaat regels een 100.000 koeien de slachthuizen konden bezoeken. Als ze niet genoeg melk meer geven gebeurd dat trouwens ook. De boeren mogen wel zeggen dat ze van hun vee houden maar er zijn weinigen die de laatste meters meelopen ze nog eens in de ogen kijken voordat hun leven abrupt wordt beeindigt.

Ben ook benieuwd of Carola Schouten of haar voorganger zo slim was om in ieder geval die koeien daar heen te sturen die in de buurt leefden van de nu zo bekende natura gebieden.

De puls visserij die als experiment , dus kleinschalig en tijdelijk , was toegestaan vanuit Europa is in Nederland gewoon op volledige schaal ingevoerd en toegepast. Die VOC mentaliteit waart nog steeds rond in Nederland. Als ze geld en handel zien zijn ze tot veel in staat. Waar een klein land groot in kan zijn. Laat Thierry Baudet ook even dat filmpje maken over hoe wij in die mooie Gouden Eeuw de eerste wereld plunderende en uitzuigende multinational gecreeerd hebben.

Weer terugkomend op de veehouderij. Hun slogan was No Farmers No Food. Daar kunnen wij als mens ook op terug zeggen No Subsidies No Farmers. Ik begrijp dat ze hun best doen en denken dat ze het goed doen voor de dieren maar dat is niet het hele verhaal. Ze exporteren ongeveer 70% van wat ze produceren. Dus wij zitten in de “stront” omdat wij voor anderen bezig zijn. We stoppen er zelfs subsidies in.

Over het feit dat ze eten , waarvoor natuur gekapt wordt , aan vee geven is een zaak waar de wereld niet beter van wordt. Van minder of geen vlees wordt de mens niet echt slechter van. En de wereld een stuk beter. Ook en juist in de toekomst. Straks hebben we allemaal natte voeten en is er volop water. Zout water. Dan is er ook geen boer meer. En de trekker corrodeert en de algen hebben een nieuw houvast.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.