Black Lives Matter , een kreet voor vrijheid en gelijke kansen.

Onnodig geweld met dood tot gevolg. Het is niet de laatste keer zolang er geen eerlijke vrijheid en gelijke kansen zijn voor iedereen.

Het probleem is dat er een geschiedenis is waarbij een aantal mensen uit bevoorrechte landen zich ten koste van andere landen en burgers zich zelf verrijkt hebben op een parasitaire manier. Die bevoorrechte landen hebben zich via kolonisatie , handel en plundering verrijkt op een onmenselijke manier.

Zo is het rijke en welvarende westen ontstaan. Ze hebben zichzelf gecultiveerd naar de status van belangrijk , intelligent , vernieuwers en de leidend in deze wereld.

Het democratische proces was nog niet eens echt op gang gekomen in Europa. Maar de heersende klasse , geholpen door rusteloze ontdekkers en hun reizen , lieten de kans om zich te verrijken niet aan hun voorbij gaan. Delen gebeurde voornamelijk in eigen land en niet meer dan nodig om hun positie te beschermen en de burgers daar rustig te houden.

Zo hebben de Westerse landen en zijn elite hun positie verkregen en uitgebouwd en hun burgers in een welvarendere positie gebracht dan de andere plaatsen en mensen in de wereld. Maar wel ten koste hen.

Na de tweede wereld oorlog werden er steeds meer landen teruggeven aan haar burgers. Soms na veel strijd. Soms op een vredige manier. De tijd van kolonisatie door landen liepen op hun eind. Maar de tijd van wij en zij is nog lang niet voorbij en gestreden. Onafhankelijk krijgen in een wereld die gedomineerd wordt door rijke en machtige landen en instituties is maar een begin. Je moet wel een eerlijke en reƫele kans krijg op zelfbeschikking. Zowel als land als hun burgers. Dat is een zware strijd die lang kan duren.

De multinationals hebben zich nu ontwikkeld als een bolwerk die vergelijkbaar is met die van de landen van vroeger. Zelfs de ontwikkelde landen hebben moeite om dat probleem te beheersen. Laat staan in de andere landen. Het slavernij probleem is subtiel verschoven van gedwongen naar zo laag mogelijke betaling. Die strijd voert de multinational met alle overheden ter wereld.

Ze spelen daarbij ook alle kaarten uit die ze kunnen bedenken. Ten koste van de meeste mensen. De mensen aan de macht en die hen echt ondersteunen , het salariaat zeg maar , worden goed behandeld. De rest , het precariaat , wordt uitgebuit. Waar mogelijk zelfs totaal.

Er is voor het precariaat , de kanslozen eigenlijk , een strijd voor hun voortbestaan. Ja sommige landen hebben dat beter geregeld dan anderen. Maar in basis is er altijd onzekerheid. Die onzekerheid is een van de oorzaken dat die mensen onderling naar elkaar kijken. De populistische kaart die de multinational steunt en via de politiek uitspeelt zorgt voor een tweespalt tussen de verschillende groeperingen in het precariaat. Donker tegen blank bijvoorbeeld maar ook anderen vormen. Het is onzekerheid die de mensen op scherp zet. Makkelijk te beinvloeden ook. Stigmatisering is een normaal fenomeen geworden. Het uit zich in geweld naar elkaar toe. Overdadig geweld ook.

Er is door de kaart die de multinational speelt ook lastig om een goede integratie van de verschillende groep mensen voor elkaar te krijgen. Je moet dan veel meer en hechter samen wonen , dezelfde school bezoeken , met elkaar praten , omstandigheden begrijpen , waarden kunnen bespreken , respect kunnen vormen en makkelijker benaderbaar zijn.

Ik ben vast nog wel een paar dingen vergeten maar het probleem is dat de huidige omstandigheden , door framing en blaming , niet voordelig zijn. Als het zo doorgaat kan er een gewelddadige golf ontstaan waar veel slachtoffers gaan vallen.

Om dit te voorkomen moeten we het patroon doorbreken. Daar zou de politiek nu mee bezig moeten zijn. Uitleggen hoe het ontstaan is, welke problemen zijn ontstaan , toegeven dat er fouten gemaakt zijn , een heldere visie bieden en met een structurele oplossing komen.

Het enige wat de huidige politici doen is rondraaien , her positioneren binnen je partij , oude niet werkende oplossingen bijschaven en retoriek over leiderschap en hoe goed alles wel niet is. Ongelofelijk en onbetrouwbaar gedraai en verre van een oplossing.

Onzekerheid wegnemen geeft mensen ruimte en tijd om terug te gaan naar hun sociale en menselijke basis. Die onzekerheid , en dus vrijheid , gaan we oplossen via een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Betaalbaar? Natuurlijk , het is gewoon een herverdeling van rijk en arm. Een droom? Niet als jullie ervoor kiezen. Dan is echt alles mogelijk.

Maar laat je niet in slaap sussen door de huidige macht van multinationals , politici en media. Dan wordt je namelijk iedere dag weer wakker in een nachtmerrie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.