The Second Wind.

Ofwel de tweede wind. De eerste wind loopt bijna op zijn einde. De mensheid heeft zich ontwikkeld en daarbij de weg bewandeld van het ego en zelfverrijking. Het bedrijfsleven en de politiek hebben elkaar steeds meer gevonden en een technocratische weg ingeslagen. Een systeemwereld gecreëerd waarin de menselijke belangen ondergeschikt zijn en de wetenschap selectief gebruikt wordt of gemanipuleerd.

In plaats van een leefwereld te maken waar alle mensen op een eerlijke manier kunnen leven en zichzelf kunnen ontplooien heeft de politiek haar gezicht afgewend en haar ziel verkocht aan de financiële machten en haar belangen. De politieke structuur is daar ook debet aan. Het is een kwetsbare vorm gebleken en ten aanzien van democratie een onmogelijke. Je kunt het de schijn geven maar daar houdt het wel mee op.

De huidige parlementaire politiek is niet in staat gebleken om de mensheid verder te ontwikkelen naar een hoger plan. Problemen zijn gesignaleerd maar door hen gewoon weg decennia doorgeschoven en gestapeld. Dat is gewoon een structuur probleem. Een reflectie hierop en een visie om dit te voorkomen heb ik niet mogen ervaren. De politiek wil op dezelfde manier tegen de stroom in blijven doorroeien. Tussen de alsmaar groeiende problemen door laverend.

Als we de wereld willen verbeteren moeten we de structuur veranderen. Het is de enige manier om problemen te voorkomen. Voordat het echt gaat stormen is er nog een kans om andere wind te laten waaien. Een waarbij de mensen zelf haar democratie gaan maken. Er is geen andere democratie dan een directe via burgerraden. Waar de burgers in samenspraak met specialisten een visie en beleid uitwerken. Niet voor een verkiezing periode maar voor de periode van je kinderen en hun kinderen. De meeste politici zijn geen volksvertegenwoordigers. Partijvorming heeft dat bijna onmogelijk gemaakt en er een aristocratie van gemaakt.

Het is niet zo dat oude wijze mensen geen mooie toevoeging aan onze maatschappij kunnen zijn. Maar dat zou in een beschouwende en adviserende taak moeten zijn. In een vernieuwde kamer van vrije en onafhankelijke volksadviseurs.

Het is tijd voor een andere wind. Echt. Een nieuwe, verlichtende en liefdevolle. In de spirituele wereld noemen ze dat ook wel een tweede wind.

De weg om dit te bereiken is die als van de koekoek. Het is een natuurlijk principe en daarom bij uitstek geschikt. Het is ook een bekend fenomeen en wordt ook wel als slim gezien. Ik nodig jullie hierbij uit om mijn volgende bijdrages en ontwikkelingen dan ook goed te volgen. Daarin zal ik de weg van transformatie naar een eerlijke en menselijke samenleving wijzen en uitleggen. The Second Wind zal ons echte vrijheid brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.