A New Gold Dream.

Het is tijd voor een nieuwe politieke structuur. Een waar de besluiten gevormd worden bij en door de basis. Namelijk door burgerraden in overleg met specialisten.

Zij werken te nemen maatregelen uit. Maatregelen gebaseerd op aandachtspunten die de maatschappij naar voren brengt of problemen waar het bestuur mee worstelt.

Deze maatregelen worden voorgelegd aan een kamer met vrije volksvertegenwoordigers. Bij een twee derde meerderheid word hij goed gekeurd en moet de uitvoerende bestuurder er mee aan de slag. Bij minder gaat er een advies terug voor aanpassingen van het geheel.

Deze bestuurder word politiek gecontroleerd door een kamer van vrije volksvertegenwoordigers. In real life natuurlijk ook nog door de rechterlijke macht. Want een aangifte door de burger of organisatie word serieus behandeld met eventueel consequenties.

Deze bestuurder zit er voor onbepaalde tijd en is naast een uitstekende bestuur ook een inhoudelijke specialist op het vakgebied waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Hij is geen lid van een politieke partij of door die partij naar voren geschoven. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en word door een sollicitatie commissie beoordeeld en moet voldoen aan vooraf vastgestelde eisen.

Een constitutioneel hof , een raad van wijzen, beoordeelt iedere wet op zijn eigenschappen met betrekking ten opzichte van de grondwet.

Zonder een verenigd en dus sterk Europa zijn we een speelbal op het internationale geopolitieke toneel. Samen met het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, controleerbare en menselijke samenleving zijn dit de zaken die ons verbinden. Controleerbaarheid is hierbij wel essentieel en de Europese aansturing behoeft op zijn minst een feedback systeem en open burgerlijke inspraak en inbreng.

Het economische speelveld gaat eerlijke spelregels krijgen waardoor de lobby verdwijnt en de subsidies vervangen worden. Business modellen moeten aan een eerlijk en maatschappelijke doelstelling voldoen.

Iedereen krijgt een Sociaal Dividend. Dit om de bestaanszekerheid te garanderen , innovatie te vergroten, bedrijfstransformatie te bewerkstelligen en AI zonder onnodige weerstand te kunnen laten plaatsvinden.

Het financiële systeem heeft zichzelf als een luchtballon opgeblazen en dat is niet veel langer meer houdbaar. Het systeem van geldcreatie is neergelegd bij instituties waarop geen democratische controle is. Vind op een onnatuurlijke manier plaats. Is niet ondersteund is door een reële economie.

Een decentraal waarderingssysteem van arbeid en winst op productie en handel die immutable is gaat het huidige financiele systeem uiteindelijk vervangen. BTC is een eerste stap in deze. De URA is al weer een stap beter.

De wetenschap, religie en media zal haar verantwoordelijk weer terug moeten winnen. Op dit moment zijn ze haar belofte aan het verkwanselen.

Wetenschap zal haar eerlijkheid, objectiviteit en communicatie op een transparante en onafhankelijke manier moeten tonen, laten zien en communiceren.

Religie zal weer de rol van ethiek en moraal op een heilige manier moeten ten toonspreiden en anders gedoemd zijn om niet serieus te kunnen worden genomen.

De media moet onafhankelijk en onderzoeksgericht zijn. Zoniet dan is het entertainment en niet de moeite waard om je tijd aan te verspillen. Laat staan geloofwaardig.

Wat mij betreft is dit een levend artikel, blauwdruk, document en wellicht straks een boek. Kortom een uitnodiging voor gesprek, discussie of presentatie is welkom.

Het is hoog tijd voor een nieuwe gouden tijd.

Corona, een simpel verhaal met een logische afloop.

Een nieuw virus. Een paniekerend virus. Een gehypte virus. Een krachtig virus. Een doordringend virus. Een ziekmakend virus. Allemaal waar.

Maar de verhalen van mensen erover veelal niet. Politici, journalisten, zelfbenoemde specialisten en ook erkende specialisten hebben de logica niet echt begrepen en zeker niet eerlijk door verteld. Laat ik dat dan maar even doen.

Een nieuw virus in zijn begin kan zeker een enorme impact hebben. Met name op mensen met een verminderd werkend en zwak immuunsysteem. Daar is isolatie en ondersteuning van hun afweer met medicatie en supplementen zeker op zijn plaats. Op zich kan iemand met een goede gezondheid hier prima doorkomen. Zeker met enige ondersteuning.

Een eerste besmetting is het lastigst maar het immuunsysteem van de mens heeft een geheugen voor virussen en nieuwe latere besmettingen met een iets andere variant zal eenvoudiger gepareerd kunnen worden. Vergelijk het met een ziekte, bijvoorbeeld de mazelen, die decennia op een eiland niet aanwezig is geweest.

Het was wel jammer dat er zoveel gebruik gemaakt moest worden van isolerende en stilleggende maatregelen. Algehele preventieve maatregelen om de weerstand met medicatie en supplementen werden niet nationaal en international afgeroepen. Een echt gemiste kans van de politiek en ook niet voorgedragen door haar medische voorlichters. Ten koste van veel economische schade, psychisch lijden en overbelasting van de beperkte capaciteit van de gezondheidszorg.

De bedachte, gewenste en gepredikte oplossing blijkt de vaccinatie te zijn. Dat is wel een beetje vreemd. Een vaccinatie op een virus dat constant muteert is werken met een oplossing die steeds achter de feiten aanloopt. Het huidige vaccin is gebaseerd op een oude variant en dat zal steeds zo blijven. Gelukkig zorgt het virus er zelf voor dat de domheid van deze keuze door de politiek en wetenschap geen echt schadelijke consequenties zal hebben. Een virus wil namelijk net als de mens overleven. Nieuwe varianten zullen dus wel besmettelijker zijn maar minder schadelijk voor haar drager. Je eigen lichaam heeft steeds minder ondersteuning nodig. Laat staan een vaccinatie.

Een vaccinatie is namelijk geen logische keuze. Het aantal mensen met zware klachten is ook gering ten opzichte van andere ziekten. Aangezien er bij vaccins en medicijnen altijd bijwerkingen zijn is het behandelen van alleen zieke mensen een betere keuze. Als er tenminste medicijnen voor zijn. Het antwoord daarop is ja.

Kortom we zijn nu op een moment aangekomen om het allemaal los te laten. Ben je nog bang en voel je je kwetsbaar neem dan vooral deel aan het vaccinatie programma. Maar het is eigenlijk overbodig.

Veel wijsheid en sterkte.

Charta 21, een nieuw kader voor echte democratie.

Na mijn vorige artikelen , Kamerlid of volksvertegenwoordiger en De echte volksvertegenwoordiger is vrij, kom ik nu met de naam van deze nieuwe groep. Het is niet alleen de naam voor deze groep. Het is ook de naam voor het handvest voor hen.

Politici noemen het wellicht een Sociaal Contract. In de ICT zou het aangeduid kunnen worden als een Smart Contract. Beide termen zijn correct maar het gaat om de inhoud ervan.

Laat ik daar nu even over gaan uitweiden. Zoals ik al eerder heb aangegeven is een volksvertegenwoordiger vrij van partijvorming en heeft hij bijna uitsluitend een controlerende taak.

Daarvoor moet er wel een aantal zaken duidelijk en eerlijk geregeld zijn. Een dubbele functie is uit den boze. Accepteren van donaties van bedrijven en organisaties ook. Fraaie functies na je politieke carrière om te cashen is ook uit den boze. Daar moet dus een juridisch document voor gemaakt worden. Charta21. Bij deze een oproep om hier feedback op en eventueel ondersteuning aan te geven.

Voor het platform is er nog wel wat meer nodig natuurlijk. Een website. Handtekeningen en inschrijven bij de kiesraad. Er is dus behoefte aan vrijwilligers. Fondsen verkrijgen via crowdfunding. Er is dus wel werk aan de winkel. Wie wil daar een bijdrage aan leveren? Laat het me weten.

Er is echt een mooie alternatieve weg naar eerlijke politiek. Alhoewel de kieswet wel ietwat gaat tegenwerken is er wel ruimte voor een eerlijke volksvertegenwoordiging.

Kamerlid of volksvertegenwoordiger.

De beëdiging heeft weer plaatsgevonden en de kamer is weer gevuld. Met de gedachte dat ze een mandaat hebben gekregen nemen ze deel aan de debatten en dat soort zaken.

Er is wel een verschil tussen een media campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te halen en een echt mandaat krijgen ofwel verdienen. Wij Nederlanders zijn geen data eenheden in een model die het CPB tot in den treure doorrekent. Die modellen en uitkomsten zijn verre van de realiteit en eigen lachwekkend. Wat er verteld wordt heeft weinig met een juiste keuze te maken waar je een handtekening onderzet. Het is hooguit een intentie en via overleg blijft er nooit veel van over.

Je krijgt een boodschap te horen die via de media bij je ingeprent wordt. Ook op een dusdanige manier dat je denkt dat er geen andere keuze is. Zelfs de partij- en kamer leden zitten in de tunnel van hun manier van “democratie” bedrijven. Gelukkig zijn er ook andere en veel betere manieren. Je kunt de partij achter je laten en een vrije en eerlijke volksvertegenwoordiger worden.

Het maken van wet(voorstellen) is eigenlijk ook niet echt een taak van de volksvertegenwoordiger. Een controlerend oog en stem erover is prima. Maar een wet(voorstel) kun je rustig overlaten aan een burgerraad. Een raad met (gelote) burgers die in samenspraak met onafhankelijke specialisten een uitwerking maken van probleem dat aandacht behoeft. Vervolgens laat je ervaren en bekwame bestuurders het uitvoeren. Dat zijn dus geen politici meer maar onafhankelijke mensen met bewezen bestuurlijke ervaring en kennis. Zij zitten er ook niet voor vier jaar maar voor zolang ze het goed doen. Er is geen sprake meer van een partij hand die hen gaat beschermen.

Dit is een mooie stap om de burger proactief aan het woord te laten in plaats van een confrontatie achteraf. Een mooie eerste stap naar directe democratie. Een andere stap die daar ook bij thuishoort, is een referendum zodat de gehele bevolking een bevestiging geeft.

Partijen hebben ook alleen maar een verhullende rol. Eigen of gekochte agenda’s worden uitgevoerd. Opklimmen in de partij hiërarchie gaat vaak ten koste van je eigen mening en slaafsheid is het gevolg. Het belang van de burger wordt in de centrifuge van partij krachten eerder vermorzeld dan behartigd. Een vrije eerlijke volksvertegenwoordiger die op voorkeursstemmen de kamer binnenkomt, is een veel betere optie.

Mijn oproep , zoals in mijn vorige artikel: De echte volksvertegenwoordiger is vrij , blijft nog steeds staan en is als volgt:

Neem je gedroomde plaats in. Een plaats in de zwerm van vrije, eerlijke en individuele volksvertegenwoordigers. Een zwerm die de menselijke maat weer terugbrengt. Als beloning zal de zwerm zich dan vergroten door je een platform te bieden waarop je altijd weer terug kunt vallen. In aanmerking kunt komen voor herverkiezing zonder dat je daar zelf je hoofd over hoeft te breken. Natuurlijk moet je je functie als vertegenwoordiger van het volk goed gaat uitvoeren. Kennis en informatie kan je aangereikt worden. Nieuwsgierig?! Neem contact met me op. Het is niet zo ingewikkeld om weer menselijke politiek te gaan bedrijven. Stap er gewoon uit.

De wereld is van ons.

Vroeger spraken ze van de oude wereld en de nieuwe wereld. De bestaande en bekende versus onbekende en nieuwe.

In de toenmalige hiërarchische tijd was dominantie en rijkdom een manier om je positie te verstevigen. Bestaanszekerheid door verovering, uitbuiting en plundering zeker te stellen. Maar dit was voor een selectieve club van mensen die de leiding hadden gekregen of genomen. Maar wel op basis van een oude manier van denken. Op dit moment denken we heel anders en beseffen ook dat wij mensen het collectief en coöperatief heel anders en beter kunnen organiseren.

Een leider aanwijzen in een kleine groep is een redelijke keuze. In een kleine groep is er een directe en transparante controle. Dat zijn heel belangrijke zaken. Zaken die al snel verdwijnen als de groepen groter worden. Dan gaan er allerlei krachten verschijnen die deze structuur uit zijn kracht haalt. Zoals uitbuiting en onderdrukking. Anonimiteit en vermomming wordt gebruikt om te manipuleren en of te vernietigen.

Eerlijkheid en redelijkheid verdwijnen naar de horizon waar Thomas Moore ons naar toe wilden leiden. Wordt het geen tijd om onze Toren Van Babel te verlaten en op weg te gaan naar Utopia.

In de nieuwe wereld waar we ons bevinden zijn de technische mogelijkheden om een eerlijke en redelijke wereld te creëren. Een decentrale digitale wereld met eerlijkheid en redelijkheid is zo te maken. Directe democratie van de groep, land, continent en wereld is realiseerbaar. Eigenaarschap van je digitale leven bij jou, het individu, en niet bij data kolonisten. Volledige transparantie door anonimiteit te beëindigen en eerlijke en betrouwbare informatie voorziening te geven. Bestaanszekerheid voor iedereen door terug te gaan naar het systeem van de Commons. Het consumeren terugbrengen naar vruchtgebruik. De planeet in een goede staat kunnen doorgeven aan onze kinderen.

Wellicht heb je Society 4.0 van Bob de Wit gelezen. Zo niet dat is wel de moeite waard. Wij zijn alweer een stap verder. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op. Dat kan via www.citizensisland.com maar je mag me ook via hier een mail sturen.

Save Our Souls.

In het Nederlands is het redt onze zielen. De afkorting voor deze noodkreet is S.O.S.

Zijn we aan het verdrinken. Het lijkt er wel op. We zitten gevangen in de “hel” van een Corona “duivel” en de mensen die ons hieruit zouden moeten helpen hebben een hele andere agenda.

Het is een duivels dilemma. Zorg ik voor mijn zekerheid? Denk ik nog aan het algemeen belang? Geef ik nog om mijn medemens? Wat is eigenlijk belangrijk? Ik of de anderen?

Als het ego het voor zeggen krijgt, is de narcist diegene die de zaken bepaald.

Het is een mooie bloem maar als mensen heeft het veel enge gedaantes. Als politicus. Als manager. Als CEO. Als directeur. Als minister. Als staatsecretaris. Als topambtenaar. Als politieagent. Als koning. Als zovelen. Het is het onkruid wat stinkt en lelijke bloemen heeft. Geen goedheid , empathie en compassie in zijn genen. Als een brandnetel lastig om te verdragen maar haast niet uit te roeien.

Maar misschien leidt de irritatie van deze “brandnetels” ergens toe. Wellicht moeten we maar iets gaan “ontbranden”. Een vuur van “passie” voor de mensheid. Haar levensenergie.

Het is hoog tijd om alle schakels van de ketens waarmee de bestaande structuren ons gevangen houden van ons af te schudden. Met onze intrinsieke krachten kunnen we zoveel bereiken als die vrij gelaten worden.

Dan kunnen we bergen bedwingen en gigantische kloven overbruggen. We moeten dan wel bouwen aan nieuwe en betere structuren. Het oude “huis” heeft al bewezen dat het behalve niet meer werkt. En ook totaal niet meer werkt. Het is bijna verworden tot een nachtmerrie waaruit je niet meer wakker wordt.

Het is hoog tijd voor een New Gold Dream. Niet een droom zoals die van Maarten Luther King, I have a Dream, maar een van goud waarbij niet alleen zijn droom wordt waargemaakt maar ieder zijn droom.

Dat betekent wel dat de oude structuren aan de kant gezet moeten worden. Er moet iets nieuws komen. Iets wat veel zo niet alle oude structuren gaat vervangen.

Iets wat gebruik gaat maken van nieuwe technologieën zoals Blockchain. Absolute privacy garandeert. Jezelf onafhankelijk maakt. Eerlijk is. Kansen geeft. Bestaanszekerheid geeft. Een lokale economie steunt en een globale interactie met mensen en zijn cultuur geeft. Gezondheidszorg enorme kansen geef. Een bestuur van de regio of land weer in zijn kracht zet. Waar ieders wens gehoord wordt en beantwoord wordt.

Dat brengt me weer terug bij Safe Our Souls. Is dat mogelijk? Ja dat is mogelijk. Is dat een Build Back Better? Nee, absoluut niet. Het is de volgende natuurlijke stap die technologie en wetenschap mogelijk maakt. Wij noemen het Citizens Island.

Het is zoals het er nu uit ziet de laatst mogelijke vreedzame en natuurlijke volgende stap voor de mensheid. Alle andere leiden naar slavernij of geweld. Voor meer info bezoek de website: www.citizensisland.com. Steun voor dit initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Op een morgen werd ik wakker.

En we waren allemaal partizanen. Strijders voor een eerlijk en vrij bestaan. Niet voor onszelf. Voor onze naasten. Voor alle mensen.

One morning I got up. And I found the invader.

De invader is er al veel langer. Het is langzaam begonnen. Als een virus heeft egoïsme geleidt naar hebzucht en macht. Verrijking ten koste van de anderen. De ziekte van het Neo-liberalisme neemt steeds extremere proporties aan.

Oh , partisan , take me along. Because I feel ready to die.

Er zijn steeds meer mensen die in de problemen worden gebracht. Toeslagen zijn een voorbeeld in Nederland. Maar wereldwijd worden mensen uitgebuit en in hun bestaanszekerheid bedreigd. Armoede en honger is nog steeds en toenemend een probleem. Alhoewel er meer geld op de wereld is dan ooit.

And if I die as a partisan. You have to bury me.

Geld dat bijna geheel in top van de Pyramide wordt gehouden. Kruimels vallen naar beneden. Maar beneden is er niet veel te vinden. Tenzij je meegaat met het systeem. Ga je vechten als een partizaan tegen het systeem dan ben je bijna zeker gedoemd om ten onder te gaan. Je wordt “begraven” en “monddood” gemaakt. Je ”leven” is voorbij.

Bury me up there on the mountain. Under the shadow of a beautiful flower.

Maar het is juist om te vechten en sterven voor het goede en eerlijke. Sterven is een natuurlijk proces en kan een goede voedingsbodem zijn voor mooie dingen. Niet alleen een mooie bloem.

And the people who will pass by. Will tell me “Oh , what a beautiful flower”.

Kijk niet alleen naar de mooie bloem. Maar ook naar zijn wereld. Insecten kunnen niet zonder bloemen. Zoals mensen niet kunnen zonder een eerlijke en gezonde wereld.

This is the flower of the partisan. Who died for liberty.

Om die eerlijke en gezonde wereld zullen wij ons als mensen moeten verenigen en een strijd moeten voeren. Een strijd voor iedereen en een die het waard is om voor te sterven.

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Coronalution , naar een andere eerlijke natuurlijke oplossing.

Volgens mij moeten we even terug naar de basis in deze gekte. Dat betekent we terug moeten naar waar de echte ziekte bestrijding plaats vindt. Dat is het menselijke lichaam en haar immuunsysteem. Het persoonlijke en beste ziekenhuis dat er is en er ooit zal zijn.

Niet dat de doctoren en ziekenhuizen dat expliciet gaan zeggen. Dat zou hen immers overbodig maken en zonder werk is er geen brood. Natuurlijk is het niet zo zwart wit als ik nu zeg. Maar dat is bijvoorbeeld vaccineren ook niet.

Vaccineren is niet het enige middel in de Corona situatie. Het zorgt er namelijk voor dat het immuunsysteem aan het werk gezet wordt om zijn werk te doen wat het van nature met ieder virus doet. De claim is dat het vaccin je niet ziek maakt maar wel je weerstand tegen Corona laat opbouwen.

Maar ieder vaccin heeft bijwerkingen en bestrijd een bepaalde variant van het Corona virus. Dus je zult regelmatig en wellicht vaak een nieuwe vaccinatie moeten ophalen. Logistiek en economisch een zware en dure opgave waarbij je verplicht bent om isolatie maatregelen moet blijven handhaven. Dus ook een continue manier van vrijheidsberoving handhaven.

Door economisch inzicht hebben we de capaciteit van de gezondheidszorg op een minimale norm gezet. Dat is een keuze van de overheid. Echter, brengt het nu wel mensen als Diederik Gommers en Ernst Kuipers in terechte paniek en de gezondheid van veel mensen in de problemen.

Dat brengt me na een redelijk lang intro naar de titel van dit artikel. Een andere eerlijke natuurlijke oplossing. Die oplossing is redelijk simpel en voor iedereen redelijk makkelijk uit te voeren. En als de nood echt zo hoog is als Diederik Gommers en Ernst Kuipers aangeven bevreemdend dat het nog niet uitgevoerd is.

Tijdens de eerste uitbraak was het nog niet geheel duidelijk wat het verloop was en welke middelen een positief effect zouden hebben. Maar dat is er nu wel, zoals Diederik en verschillende artsen als hebben gemeld, en met vrij simpel verkrijgbare vitaminen en mineralen kunnen we het immuunsysteem versterken. En ziekte gevallen drastisch verminderen.

Dat hier nog geen landelijke campagne voor is gemaakt door de overheid voor de uitbraak van de tweede golf is een menselijke schande van je welste.

Wel klagen over de grote aantallen patiënten die zorg nodig hebben maar niet preventief optreden. Erger nog is mensen gewoon laten wachten tot er testen beschikbaar zijn. En wat was het advies na een positieve test. Thuis blijven tot de verschijnselen voorbij zijn met daarboven op het aantal quarantaine dagen. Preventieve zorg om verergering te voorkomen wordt niet geboden.

Het lijkt erop dat willens en weten de sluizen naar het ziekenhuis zijn open gezet. En het RIVM, Diederik en Ernst hebben daar geen aandacht aan gegeven. Was er dan geen probleem?

Je verwacht het niet maar ik moest me echt even in de ogen wrijven. Arjan in Verwonderland zeg maar. Er gaan miljarden naar de farmaceutische industrie die vaccinfabrieken uit de grond stampen en onze eigen immuunsysteem worden over het hoofd gezien. Het is ook nog een systeem die iedere vorm en variant van een virus gewend is om te bestrijden mits in goede conditie gehouden.

Het versterken en ondersteunen van ieder zijn immuunsysteem is dan ook het belangrijkste om zo snel mogelijk alsnog uit voeren. Als er dan nog mensen zijn waar hun immuunsysteem het niet aankan zijn er nog middelen als ivermectine die kunnen helpen.

Het vaccin is hooguit handig om de ouderen en zwakkeren in de samenleving te beschermen. De gehele bevolking keer op keer te vaccineren is buiten proportioneel en onnodig.

De strategie die we zouden moeten overdenken is die van een gerichte voorlichting om het immuunsysteem te versterken voor iedereen. De ouderen / zwakkeren / welwillenden op hun wens te vaccineren en vervolgens die Corona golf zo snel mogelijk volledig over ons heen laten komen. De Coronalution.

Artikel 20 , bestaanszekerheid.

Een artikel uit de grondwet die vaak met voeten wordt getreden. Door de gehele politiek. Werkelijk niemand is onschuldig. Niet Jesse Klaver , Liliane Marijnissen , Liliane Ploumen , Sigrid Kaag , Wopke Hoekstra , Mark Rutte , Geert Wilders , Thierry Bauded , Esther Ouwehand , Femke Merel-Van Kooten , Gert-Jan Seegers , Kees van der Staay , Farid Azarkan en al die 150 kamerleden.

Dat vraagt natuurlijk om een korte uitleg. Laat ik daar maar even op ingaan. Zij zijn namelijke allemaal in staat om de materie nodeloos en zwaar ingewikkeld te maken.

Ze gaan ervan uit dat het creeeren van werk de oplossing is voor een inkomen. Maar een inkomen hoeft nog niet genoeg te zijn en werk is nooit zeker. Het hangt ervan af of er er wel werk is. En zoja voor wie kies ik, een robot of een mens. Voor een bedrijf is het altijd een kwestie van kosten versus baten.

Als inkomen op werk niet genoeg is komen ze met regelingen. Zoals toeslagen bijvoorbeeld. Dat is een afhankelijkheid die ten eerste lastig te controleren is maar ook willekeur in zich draagt. Er zijn recente voorbeelden waarbij dat tot onmenselijke situaties leidt.

Een bijdrage leveren met zaken waar je energie uithaalt en anderen mee helpt. Daar staat vaak een zo lage vergoeding tegenover dat je er niet beter van wordt. De politiek heeft namelijk bedacht dat je toeslagen vervallen. Een armoedeval die ze nog steeds, willens en wetens, in stand in houden. Leuke jongens die politici.

Omdat die leuke mensen in Den Haag niemand vertrouwen hebben ze allemaal leuke regels bedacht. Het is bijna een jungle die niemand meer begrijpt. Wellicht om makkelijk sancties en boetes te kunnen uitdelen. Keep it simple is iets wat ze nog niet hebben begrepen. Ja, ik twijfel ook aan de intelligentie van de politici in het algemeen en zeker in Den Haag. Hoog tijd voor een echt protest.

Bestaanszekerheid geeft zoveel voordelen dat ik me afvraag waarom hij op nummer 20 staat. Het geeft vrijheid. Het zorgt voor emancipatie. Gezondheid vaart er wel bij. Sociale cohesie groeit. Culturele diversiteit neemt toe. Rust gaat ontstaan. Innovatie neemt toe.

Er is ook een hele makkelijke en simpele manier om dit te bewerkstelligen. Maar er zijn weinigen die het zien of geloven. Ze denken wellicht zo simpel kan het toch niet zijn. Ja hoor dat kan. De mensen weer met een lach en vrolijk naar de toekomst laten kijken is heel simpel.

Een Unconditonal Basic Income zorgt daarvoor en is ook de enige echte oplossing.

Coronation van het corona vaccin.

Coronation is in het Engels de kroning van. Het vaccin is nu al uitgeroepen tot het ultieme reddingsmiddel. Geen Engel, ook al heet hij Willem, die daar verandering in brengt.

Er zijn genoeg bedenkingen en tegenstanders van het vaccineren en zelfs de PCR test. Het brengt grote verdeeldheid onder de mensheid. Ze zien hun vrijheid verdampen als een dun laagje sneeuw in de brandende zon. Zorgen zijn er ook alom.

Toch zouden we een vrije keuze op een hele mooie manier kunnen aanbrengen nu er nog een besmettelijkere variant opdoemt. We willen allemaal dat het virus en zijn waanzin zo snel mogelijk voorbij is.

Aangezien het vaccin nog niet in ruime mate beschikbaar is kunnen we een alternatieve en eerlijke methode overwegen.

Een goed alternatief scenario zou het volgende zijn. Een goede timing van vaccinatie en isolatie van de kwetsbaren en eventuele voorstanders. Vervolgens laten we de snelle Engelse of Zuid-Afrikaanse golf over de minder kwetsbaren en de er bewust voor kiezende gaan. Dan is het een bewuste, persoonlijke en vrije keuze.

Voeg daar nog bij het feit dat mensen die het virus al hebben gehad via hun eigen immuunsysteem een body made vaccin hebben aangemaakt. Dat zijn er al redelijk veel. De asymptomatische positief getesten moet je hier bijvoorbeeld bij rekenen. Maar ook de positief geteste mensen die het doorstaan hebben. Het is ook gelijk een test voor de overheid met zijn specialisten of ze de PCR test wel echt vertrouwen.

Maak daar een meldpunt voor en dan weet je hoeveel vaccins je nodig hebt. Dan ben je veel sneller door deze crisis heen met daarbij een vrije keuze voor iedere burger. En het scheelt ook nog in de kosten. Van het medicijn en de bijbehorende logistiek.

Welke overheid, regering, politieke partij of volksvertegenwoordiger kan hier tegen zijn. Het beste van twee werelden in plaats van een heftige en volgens de voor – en tegenstanders oneerlijke strijd.

Vaccinatie of een doorstane positieve test is dan vrijgave van het paspoort om weer geheel vrij te bewegen. Dat kun je dan ook aan de voordeur controleren zonder gerede onzekerheid op termijn.

De wereld is dan weer snel toegankelijk en mensen hebben de vrijheid terug om de schoonheid van onze planeet te aanschouwen.

“To travel is to live.”