A New Gold Dream.

Het is tijd voor een nieuwe politieke structuur. Een waar de besluiten gevormd worden bij en door de basis. Namelijk door burgerraden in overleg met specialisten.

Zij werken te nemen maatregelen uit. Maatregelen gebaseerd op aandachtspunten die de maatschappij naar voren brengt of problemen waar het bestuur mee worstelt.

Deze maatregelen worden voorgelegd aan een kamer met vrije volksvertegenwoordigers. Bij een twee derde meerderheid word hij goed gekeurd en moet de uitvoerende bestuurder er mee aan de slag. Bij minder gaat er een advies terug voor aanpassingen van het geheel.

Deze bestuurder word politiek gecontroleerd door een kamer van vrije volksvertegenwoordigers. In real life natuurlijk ook nog door de rechterlijke macht. Want een aangifte door de burger of organisatie word serieus behandeld met eventueel consequenties.

Deze bestuurder zit er voor onbepaalde tijd en is naast een uitstekende bestuur ook een inhoudelijke specialist op het vakgebied waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Hij is geen lid van een politieke partij of door die partij naar voren geschoven. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en word door een sollicitatie commissie beoordeeld en moet voldoen aan vooraf vastgestelde eisen.

Een constitutioneel hof , een raad van wijzen, beoordeelt iedere wet op zijn eigenschappen met betrekking ten opzichte van de grondwet.

Zonder een verenigd en dus sterk Europa zijn we een speelbal op het internationale geopolitieke toneel. Samen met het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, controleerbare en menselijke samenleving zijn dit de zaken die ons verbinden. Controleerbaarheid is hierbij wel essentieel en de Europese aansturing behoeft op zijn minst een feedback systeem en open burgerlijke inspraak en inbreng.

Het economische speelveld gaat eerlijke spelregels krijgen waardoor de lobby verdwijnt en de subsidies vervangen worden. Business modellen moeten aan een eerlijk en maatschappelijke doelstelling voldoen.

Iedereen krijgt een Sociaal Dividend. Dit om de bestaanszekerheid te garanderen , innovatie te vergroten, bedrijfstransformatie te bewerkstelligen en AI zonder onnodige weerstand te kunnen laten plaatsvinden.

Het financiële systeem heeft zichzelf als een luchtballon opgeblazen en dat is niet veel langer meer houdbaar. Het systeem van geldcreatie is neergelegd bij instituties waarop geen democratische controle is. Vind op een onnatuurlijke manier plaats. Is niet ondersteund is door een reële economie.

Een decentraal waarderingssysteem van arbeid en winst op productie en handel die immutable is gaat het huidige financiele systeem uiteindelijk vervangen. BTC is een eerste stap in deze. De URA is al weer een stap beter.

De wetenschap, religie en media zal haar verantwoordelijk weer terug moeten winnen. Op dit moment zijn ze haar belofte aan het verkwanselen.

Wetenschap zal haar eerlijkheid, objectiviteit en communicatie op een transparante en onafhankelijke manier moeten tonen, laten zien en communiceren.

Religie zal weer de rol van ethiek en moraal op een heilige manier moeten ten toonspreiden en anders gedoemd zijn om niet serieus te kunnen worden genomen.

De media moet onafhankelijk en onderzoeksgericht zijn. Zoniet dan is het entertainment en niet de moeite waard om je tijd aan te verspillen. Laat staan geloofwaardig.

Wat mij betreft is dit een levend artikel, blauwdruk, document en wellicht straks een boek. Kortom een uitnodiging voor gesprek, discussie of presentatie is welkom.

Het is hoog tijd voor een nieuwe gouden tijd.

De wereld is van ons.

Vroeger spraken ze van de oude wereld en de nieuwe wereld. De bestaande en bekende versus onbekende en nieuwe.

In de toenmalige hiërarchische tijd was dominantie en rijkdom een manier om je positie te verstevigen. Bestaanszekerheid door verovering, uitbuiting en plundering zeker te stellen. Maar dit was voor een selectieve club van mensen die de leiding hadden gekregen of genomen. Maar wel op basis van een oude manier van denken. Op dit moment denken we heel anders en beseffen ook dat wij mensen het collectief en coöperatief heel anders en beter kunnen organiseren.

Een leider aanwijzen in een kleine groep is een redelijke keuze. In een kleine groep is er een directe en transparante controle. Dat zijn heel belangrijke zaken. Zaken die al snel verdwijnen als de groepen groter worden. Dan gaan er allerlei krachten verschijnen die deze structuur uit zijn kracht haalt. Zoals uitbuiting en onderdrukking. Anonimiteit en vermomming wordt gebruikt om te manipuleren en of te vernietigen.

Eerlijkheid en redelijkheid verdwijnen naar de horizon waar Thomas Moore ons naar toe wilden leiden. Wordt het geen tijd om onze Toren Van Babel te verlaten en op weg te gaan naar Utopia.

In de nieuwe wereld waar we ons bevinden zijn de technische mogelijkheden om een eerlijke en redelijke wereld te creëren. Een decentrale digitale wereld met eerlijkheid en redelijkheid is zo te maken. Directe democratie van de groep, land, continent en wereld is realiseerbaar. Eigenaarschap van je digitale leven bij jou, het individu, en niet bij data kolonisten. Volledige transparantie door anonimiteit te beëindigen en eerlijke en betrouwbare informatie voorziening te geven. Bestaanszekerheid voor iedereen door terug te gaan naar het systeem van de Commons. Het consumeren terugbrengen naar vruchtgebruik. De planeet in een goede staat kunnen doorgeven aan onze kinderen.

Wellicht heb je Society 4.0 van Bob de Wit gelezen. Zo niet dat is wel de moeite waard. Wij zijn alweer een stap verder. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op. Dat kan via www.citizensisland.com maar je mag me ook via hier een mail sturen.

Vertigo.

Het begint me allemaal een beetje te duizelen. Ik krijg zoveel signalen. Er zijn zoveel prikkels.

Wie moet ik geloven? Wie vertelt de waarheid? Wie is er nog objectief? Waar is betrouwbaarheid? Is er nog en eerlijk verhaal? Bestaan feiten nog? Is de wetenschap nog onbevooroordeeld? Moet ik de bijbel als leidraad nemen? Mijn geleerde lessen op school vertrouwen?

Het lijkt wel een gekkenhuis. Angst is overal aanwezig. Het lijkt wel een obsessie. De politiek is radeloos dom. Medische specialisten vertellen een mooi verhaal. Ze lijken op papegaaien die een gefluisterd verhaal van de farmaceutische industrie herhalen. Politici zijn verlamd en zijn in een keer hun grijze cellen verloren.

Hoe kan ik in deze chaos rust vinden? Waar kan ik antwoorden vinden? Wie heeft het beste met me voor? Zijn er nog mensen waar ik steun kan vinden? Op wie ik kan bouwen?

Wat zeg je? De overheid doet niet aan structurele oplossingen. De medici luisteren alleen naar de farmaceutische industrie. Mensen hebben het te druk met zich zelf en hebben geen tijd voor anderen te helpen. Er is maar een gezondheid en die is van hun zelf. Liever geluk voor zichzelf dan een ander. Misschien dat er nog een bij kan. Maar die moet dan wel goed gehoorzamen.

Het lijkt wel of we allemaal verblind zijn. Dat ons eigen belang het enige is wat telt. Een gelukkig en bevredigend leven voor ons zelf. En na ons de zondvloed. Afzijdigheid in plaats van er zijn voor elkaar. Dat is pas armoede. Echte rijkdom zit in de soms kleine moment van steun die we elkaar kunnen bieden. Mensen die we kunnen genezen. Niet alleen lichamelijk maar vooral geestelijk. Want het een kan niet zonder de anders. Net zoals mensen niet zonder elkaar kunnen.

Vraag blijft hoe we rust en duidelijkheid in deze duizelingwekkende chaos krijgen. Wie gaat me daar bij helpen? De overheid is alleen met opinie peilingen en zijn eigen pluche bezig. De medici staan in dubio tussen de rijkdom geboden door de farmaceutische industrie en hun eed gegeven aan Hippocrates. Het bedrijfsleven is gebonden en verslaafd aan het neoliberale kapitalisme. En voor mensen het krijgen van een goede baan. Dat hangt weer af van een goed geleverde strijd in het instituut dat ze onderwijs noemen.

Het is een race in de modder. Zwaar en met enkele winnaars. Dat is niet wat we met zijn allen willen. Iedereen wil een mooi leven met leuke herinneringen. Niet een wereld waarin die ervaringen (bijna) niet mogelijk zijn. Alleen maar voor enkelen is voorbehouden.

Er is ook maar een ding in het leven wat zich vermenigvuldigt door het te delen. En dat is geluk.

Mensen zijn sociale wezens en geluk is het enige wat telt. Als we een lach mogen zien op het gezicht van de ander geeft ons dat zoveel energie dat geld zijn onbelangrijke waarde hervindt. Eigenlijk overbodig is. Dat een wereld van dienst en wederdienst belangrijker is als het consumerende egoïsme. De neoliberale mist verdwijnt in de kracht van de zon die alleen naastenliefde duld. Wat een mooi paradijs zou dat zijn. Wie gaat er mee op die weg daar naar toe.

Corona Lockdown 2.0 , een van de mensen en niet het virus.

Feiten en fabels. Een programma van de NPO over Corona waar veel wordt nageblaat door de media op “verzoek” van de RIVM en regering.

Ze zijn in paniek vanwege de hoge aantallen positieve testen. Lees vooral niet besmettingen en zeker niet besmettelijk zijn. Voor het laatste is de pcr test niet gemaakt. En je kunt pas besmet zijn als het voorbij je immuun systeem is en je lichaam is binnengedrongen.

Maar als je in een gezonde conditie bent stopt dat kleine mooie ziekenhuis , je immuunsysteem , ze al bij de voordeur. Geen probleem voor de meesten maar wel voor enkelen.

Voor die enkelen en alle kwetsbaren zou je gewoon preventief hun immuunsysteem moeten ondersteunen. Vooral in die jaargetijden waarbij het virus meer kans heeft. Daar zijn genoeg medicamenten en supplementen voor.

Dat is met de huidige kennis van Corona afdoende. Maar preventief gebeurt er niet veel. Als je positief getest bent krijg je geen zorg maar quarantaine. Het lijkt wel of ze graag mensen het ziekenhuis willen laten betreden. Dat is wel vreemd omdat in de laatste jaren hun capaciteit drastisch is verminderd.

De focus ligt geheel op testen maar het grootste deel van de bevolking is al in aanraking geweest met het Corona virus. Wat ze nu doen is zoveel mogelijk testen en absolute aantallen positieve testen zo hoog mogelijk maken. Niet het percentage aangeven en de lijn ontwikkeling daarvan. Die is niet zo hoog. Asymptomatisch testen in percentage zetten wat een idicatie geeft voor (groeps) immuniteit wordt ook niet gedaan. De R factor manipuleren lukt ze echter wel. Het lijkt wel een aflevering van Buurman en Buurman.

Maar dit is wel de echte wereld. Dan moet je wel leren van het verleden. Voortschrijdend inzicht gebruiken. Maar het lijkt wel of de ankers niet gelicht mogen worden. Zelfs de WHO beweegt nu ook. Alhoewel redelijk langzaam. Maar het RIVM zit vast aan haar dogma’s. Fouten bekennen is best lastig. Maar de regering heeft zich geketend. En de kamerleden lijken wel papagaaien , niet kritisch en van kennis gespeend. En veel wetenschappers staan te fronzen bij zoveel onkunde.

Dat brengt me weer bij de Lockdown 2.0. Ze nemen nu alle maatregelen die ze kunnen bedenken maar weten niet welke werkt. Ik kan er nu zo een opnoemen die essentieel is maar totaal niet toegepast wordt. En daarom moet je kijken naar verleden , nadenken , leren en de opgedane kennis toepassen.

Stay calm. Listen. Investigate. Be smart. Learn. Act wise.

Het gezonde verstand , bestaat die eigenlijk wel.

Mooie titel denk ik. Verstand is al iets waar je veel over kunt nadenken. Verstand wordt vaak verbonden met nadenken. We denken ook vaak dat we verstandig zijn bij de dingen die we doen in het leven. De kleine dagelijkse dingen maar ook de dingen op lange termijn. Maar toch doen we veel van die dingen op gevoel. Op een snelle interpretatie van wat we waarnemen en dat plaatsend in patronen waarvan we denken dat het goed is.

Verstand is hier niet zo bepalend als we er achteraf aangeven. We willen gewoon rationele wezens zijn omdat we in een dergelijke cultuur worden groot gebracht. Maar we zijn het vaak niet. Gezond? Het heeft ons wel in de evolutietheorie naar de bovenste trede van de ladder gebracht.

Het gezonde verstand ligt dan ook niet echt in lijn met onze intuïtie en gevoel wat ons best wel ver heeft gebracht. Voor die rationaliteit heb je ook heel veel informatie nodig in combinatie met een kritische en heldere logica.

Dat kun je (haast) niet verwachten in een persoon. In goede structuren kun je via groepen wel tot mooie inzichten en goede maatregelen komen. Maar dan moet je wel je eigen bubbel , en die van je groep , achter je durven te laten en met een open en scherp vizier de wereld bekijken.

Dat betekent dat je de framing van andere mensen kritisch moet bekijken. Politici en hun partijen zijn daar heel goed in. Media en met name name Social Media maken het bubbel effect allemaal nog groter via hun zelf lerende algoritmes.

De wijsheid van de wereld zou door hen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Maar ze zijn er niet voor de mensen maar voor het verdienen van geld door de ideologie van consumentisme via verslaving te promoten.

In plaats van een sociale verbinding van alle culturen te bevorderen is het hun mantra om het gezonde verstand dusdanig te beinvloeden dat ze er voordeel bij hebben. Veel geld aan kunnen verdienen. Dat je daarbij doet aan populisme en stigmatisering nemen ze op de koop toe. Zodra je deze dingen ziet kun je al zeggen dat ze een verkeerde weg bewandelen. Het leidt namelijk tot frustratie en geweld.

Als je om je heen kijkt zie je dat al veel te veel. Het is tijd om een andere weg te bewandelen. De weg van verbinding met openheid , begrip , respect en compassie. Ook voor de mensen die je het niet gelijk zou geven. Je ziet namelijk pas achteraf wat er echt gebeurd is. Dan kun je beter die dingen doen die een blijvende goede waarde hebben.

Het krijgen van directe en juiste informatie via een betrouwbare bron en op een onderbouwde manier zou mooi zijn. Een wikipedia met wetenschappelijke onderbouwing en bronvermelding zeg maar.

Openheid in gedachten is ook heel belangrijk. Van daaruit is er zoveel meer mogelijk dan wat er nu gebeurt. Er is ook geen weg naar geluk , geluk is de weg. Wie gaat ermee?

Social Media , een jungle voor influencers of…

Een mooie jungle is het ook. De verschillende wouden zoals Facebook , Instagram , LinkedIn , YouTube , Twitter en TikTok vormen een oceaan van geluiden met mensen die een boodschap hebben. Allemaal hebben ze een mening , wij ook , die eigenlijk alleen maar aandacht krijgen via grote campagnes. Dat het dan handig is dat influencers , lees mensen die een naam hebben opgebouwd of gekregen , steun betuigen en uitspreken is dan wel handig. Maar dat wil echter nog niet zeggen dat je gelijk hebt.

Even een recentelijk voorbeeld , van Linked In , is…

Paul brengt zijn krant , het AD , even onder de aandacht op Linked In. Dat is op zich al leuk natuurlijk. Waarom zet je niet gelijk de hele krant er gratis op? Oh ja , het is een reclame om je krant te verkopen.

Hij gebruikt ook twee trending personen op dit moment , Famke en Diederik , om de aandacht te trekken. Goed commerciaal inzicht. Famke buigt haar slechte optreden bij Op1 om tot een publiciteitstrekker van jewelste. Ze wordt geassisteerd door Diederik , bekend geworden door de Corona crises , die inhoudelijk verstand van zaken heeft.

Mijn reactie gegeven op LinkedIn hierop is…

Sorry , even een s-je teveel bij de als in: de meeste luisteren al(s) niet meer. En dat klopt. En als ze al luisteren en lezen dan is er ook teveel te lezen. Het ene soms nog vreemder dan de ander. Wie moet je nu geloven. Paul? Femke?? Diederik?? In het land der blinden is eenoog koning. Zelfs in de wetenschap is er niet altijd eengezinsheid.

Diederik vertrouwd bijvoorbeeld op viruloge Marion Koopmans. Maar wetenschappelijke collega’s van haar vinden haar onderzoeken en steun aan onderzoeken niet wetenschappelijk goed onderbouwd.

Het is tijd voor de wetenschap dat ze een Sciencepedia , vergelijkbaar met Wikipedia , gaan opzetten. Met wetenschappelijke onderzoeken voor en tegen relevante standpunten met de eventuele zorgen. Dit alles met bron en naamvermelding. Dan kunnen we deze belangrijke zaken uit deze jungle halen en de burger rechtstreeks uit een betrouwbaar en rustig meer hun kennis laten opdoen.

Kennis en hun boodschap is te belangrijk om aan de Media over te laten. En zeker de Social Media. Ze mogen er over praten. Leuke fantasiëen op loslaten. Mooie sier meemaken. Maar zonder bronvermelding en wetenschappelijke onderbouwing raad ik iedereen aan om vooral te glimlachen.

Social Media is er voor contact tussen mensen en het delen onderlinge ervaringen. Het is nog even wachten op een (bijna) gratis en eerlijke vorm trouwens. Maar je kunt echt niet alles serieus nemen. Tenzij het klopt met je gezonde verstand en scherpe logica. Blijven nadenken is dan ook het motto.

F**k this world , I am going to Wonderland.

Ik ga met je mee. Maar hoe komen we daar? Wat zeg je? Alice weet de weg?

Dat is mooi. Ik vraag het haar wel even. Alice hoe komen we in Wonderland? Meen je dat? Moeten we gewoon het witte konijn volgen?

One pill makes you larger, and one pill makes you small
And the ones that mother gives you, don’t do anything at all

Go ask Alice, when she’s ten feet tall

And if you go chasing rabbits, and you know you’re going to fall
Tell ‘em a hookah-smoking caterpillar has given you the call

He called Alice, when she was just small

When the men on the chessboard get up and tell you where to go
And you’ve just had some kind of mushroom, and your mind is moving low

Go ask Alice, I think she’ll know

When logic and proportion have fallen sloppy dead
And the White Knight is talking backwards
And the Red Queen’s off with her head
Remember what the Dormouse said
Feed your head, feed your head.

Pink zingt dus het origineel van Jefferson Airplain’s White Rabbit.

Je moet dus je hoofd voeden. Kennis tot je nemen. Niet met wat ze je vertellen. Maar met een open mind. Met logica en gezond verstand kennis die er is tot je nemen. Niet zomaar geloven wat er verteld wordt.

Indoctrinatie is een welbekend fenomeen onder mensen van macht. Ze weten het instrument op zeer handige manieren te gebruiken. Wees kritisch , denk goed na en geloof niets als het niet overeenkomt met je eigen logica. Wees kritisch. Voordat je het weet ben je al in Wonderland en ben jij in controle van je leven. En dat is echte vrijheid. Welkom.

Rutte Redt.

Op deze mooie zonovergoten vrijdag heeft er een memorabele en toch ook weer eenvoudige actie plaats gevonden. Roland Sassen, Denis Wood en Arjan Takens hebben deze 27ste maart tijd gemaakt om onze premier van advies te dienen. Daarvoor hebben wij een brief bij de post gedaan met daarin ons advies.

In deze onzekere Corona tijden is het verstandig om advies te krijgen en ook te geven. Daarom hebben wij deze brief bij de post gedaan.

Wij willen hem ook graag met jullie delen. Bij deze dan ook de link waar je hem kunt vinden en lezen: https://www.thinsia.com/RutteRedt.pdf

Onze oproep naar jullie is ook om hem goed te lezen. Ook de links in de brief. Ben je het er mee eens en een voorstander print hem dan uit , onderteken hem en stuur de brief per post op naar: Rutte Redt , De Minister-president , Ministerie van Algemene Zaken , Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag.

In deze tijden worden veel zaken duidelijk en is het aanbrengen van veranderingen eenvoudiger. Laat je stem dan ook horen door vervolg te geven aan onze actie.

Onze Minister President, Mark Rutte, is onze ultieme volksvertegenwoordiger en zal als we in een echte democratie leven zeker de stem en adviezen van de burgers ter harte nemen.

Wellicht kennen we binnenkort een andere Redder Des Vaderlands. Misschien wel van de wereld.

Corona , zijn duidelijkheid en bijbehorende lessen.

De eerste duidelijkheid die het brengt is dat we kwetsbaar zijn. In een aantal gevallen te kwetsbaar want er bezwijken mensen aan de ziekte.

Er is namelijk nog geen vaccin. Dat wordt meestal pas ontwikkeld als het er is en dan zijn we dus veel te laat. [ Les.1 , Bereid je zo goed mogelijk voor op dingen die je kunt verwachten. ]

Als we alleen aan ons zelf denken , wat in de Westerse wereld gecultiveerd wordt , en niet volledig meedoen om besmetting te voorkomen en als het toch het geval is te isoleren hebben we een enorm probleem. [ Les.2 , Het individu is nooit belangrijker als de groep als we willen overleven.]

Wat is de beste aanpak. Wie kun je daarin vertrouwen. De media? De politicus? De experts? Ik denk het laatste. De rest moet alles doen om het duidelijk te maken en faciliteren. [ Les.3 , Geef de specialisten de ruimte en kracht om snel en adequaat optreden mogelijk te maken ]

De economische impact van een Lock Down en wat daar uit voortvloeit. Het doet je wel weer beseffen wat nu echt belangrijk is en ook waar je zonder kunt. Je consumeert alleen het meest noodzakelijk. Dat is voornamelijk eten en drinken. De rest is helemaal niet zo nodig. WC papier? Is niet nodig als je een toilet douche hebt. Is ook veel hygiënischer. Veel dingen die je wilde aanschaffen stel je uit. Of denk jezelf dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Vrijheid van de kleine vanzelfsprekende dingen worden in een keer heel duidelijk. Het kost niets om even te gaan wandelen. Even met een groepje mensen te praten. [ Les.4 , Belangrijkheid van de dingen wordt duidelijk. ]

De economische groei kunnen we wel even op onze buik schrijven. Bedrijven komen stil te liggen. Sommige producten en diensten zijn erg hard nodig en andere minder en sommige totaal niet. Een mooie gelegenheid om een van aantal takken van industrie afscheid te nemen. Want een krimp van de economie betekend een herstel en groei van de ecologie.

Kijk maar even naar het heldere water in Venetië. Op deze manier krijgt het Akkoord Van Parijs nog een kans. In ieder geval zal er afname zijn van CO2 en ook stikstof. [ Les.4 , Duidelijkheid over de echt noodzakelijke dingen. ]

In tijden van drastische maatregelen vallen er ten aanzien economische activiteiten klappen. Er vallen dingen stil en er worden kosten gemaakt. Lonen die betaald moeten worden. Huren die verschuldigd zijn. Activiteiten moeten worden gecanceld. Dus werk moet worden verricht zonder dat er een betaling voor binnenkomt. Kortom het economische model is niet meer in balans. Er moet geldelijke steun verleend worden. Vraag is dan nog wel aan wie of wat. Aan bedrijven of aan de mensen? [ Les.5 , Wat is eerlijk en wie moet er echt financiële hulp krijgen. ]

Acute nood is er nooit bij bedrijven. Dat zijn entiteiten die bestaan op papier met machines en haar personeel. Die laatste bestaan uit mensen die echt voelen en waarnemen. Dat is in basis ook de enige groep aan wie je noodhulp moet verlenen. De beste manier om dat te doen is dan ook gedurende de noodsituatie hen te voorzien van een basisinkomen. Bedrijven zijn een spons om geld te absorberen en voor zichzelf te houden. Het druppelt echt niet naar beneden. Geef het aan de mensen die de nood echt ervaren. En dan wel op advies van en samen met de experts een tijdelijk en nieuw model laten functioneren. [ Les.6 , Wat is de beste en eenvoudigste manier om hulp te verlenen. ]

In situaties als deze gebeuren er ook leuke en verhelderende dingen die je op basis van technologie eigenlijk al veel eerder had verwacht. Thuiswerken kan in heel veel situaties prima. De manager wordt wellicht wat onrustig. Maar dat komt omdat hij merkt dat hij eigenlijk overbodig is. School gebouwen staan leeg. Leraren zitten echter niet stil en geven les en instructies via internet. Dat kan prima in veel gevallen en moeten we straks ook maar een gewoonte van gaan maken. [ Les.7 , We komen erachter dat veel zaken anders en beter kunnen. ]

Het is voor de vrijheid niet leuk om in deze noodsituatie te komen maar het lijdt wel tot een aantal wijze lessen. Die lessen kunnen we vervolgens gebruiken om onze vrijheid te vergroten en ook weer te beseffen wat echt belangrijk is.

Ego , onze grootste vijand.

Een nieuw jaar en nieuwe kansen. Dat kan maar iedere dag zijn er nieuwe kansen. En niet alleen iedere dag maar ieder moment zijn er nieuwe kansen. En niet alleen kansen maar ook keuzes. En die keuzes maak je op basis van wat je denkt.

Waar is je denken eigenlijk op gebaseerd. Hoe maak jij je keuzes. Op basis van je gezonde verstand? Hoe je ouders je hebben opgevoed? Wat je op school hebt geleerd? De wijsheid die social media en reclame bewust en onbewust in je hoofd geprojecteerd hebben? Is het hebben van meer en meer iets wat uit je zelf komt of is het gecreëerd? Waarom maakt het kopen van iets nieuws je gelukkig? Waarom is dat geluk ook zo weer verdwenen?

Allemaal interessante vragen. Kan het de cultuur zijn waarom wij op deze wereld zo verschillen. Er is veel verschil in de culturen op deze wereld. De Westerse cultuur is veel meer op het ego gericht. Veel egoïstischer en materialistischer dan de Oosterse cultuur en vele andere. Het is ook niet voor niets dat het kapitalistische systeem met zijn materialisme uit de Westerse cultuur is voort gekomen.

Een boek die over hoe de verschillende culturen zijn ontstaan en de verschillen daarin helder beschrijft is Hoe De Wereld Denkt van Julian Baggini. Er zijn veel meer boeken en films die een goed beeld geven.

Ik geef even kort aan wat mijn gedachten zijn. Om jullie te stimuleren om je eigen gedachten te vormen. Heb ik gelijk? Ben ik gek? Als het niet klopt met je eigen logica , je gezonde verstand , je gevoel dan hoef je met niet te geloven laat staan me te volgen. Maar blijf vooral zelf kritisch nadenken.

Het ego heeft waardering nodig. Erkenning ook. Daarom ga je je onderscheiden van anderen. Harder trainen om de beste te zijn in een sport. Een opleiding die een garantie geeft voor een goed salaris geeft. Een carriere opbouwen en laten zien dat jij een grote auto kunt rijden. In een groot huis kunt leven. Vaak op vakantie kunt gaan. Mooie , lees duurdere , kleren kunt dragen dan anderen. Je raakt in een verslaving van beter , meer en duurder. Dat het ten koste gaat van iets maakt niet uit. Het is een soort verslaving zoals het gebruikt van cocaine. Het is fijn tot in het euforische soms. Het On Top Of The World gevoel zeg maar.

Maar het gevoel is niet altijd langdurig. Je moet het ook maar steeds blijven doen. Het gelukkige gevoel verdwijnt en je komt in een cirkel meer en meer. Er is ook een andere vorm van geluk. Een geluk voortkomt uit het groepsgevoel. Samen zijn met mensen. Vriendelijkheid geven en ontvangen. Naar elkaar luisteren. Door die kennis groeien. Vandaar uit elkaar begrijpen met als gevolg respecteren. Problemen met elkaar en voor elkaar oplossen. Het ego wat in het westerse kapitalistische denken als verheven wordt gecultiveerd is hier eerder een belemmering dan een zegen. Het oosterse denken en de daaruit voortkomende filosofie en cultuur is heel anders. Meer gebalanceerd en saamhorigheid en verbondenheid is hier een veel belangrijke factor.

Het was niet voor niets dat bij de geboorte van Jesus Christus drie wijzen uit het Oosten aanwezig waren. Het is hoog tijd dat die Oosterse wijsheid weer meer aandacht krijgt. Wie weet krijgen we dan eindelijk een menselijke wereld waarin niet meer geld, meer macht en meer succes het belangrijkste streven is. Het ego is er voor om zelfstandig en mondig in een samenleving te kunnen functioneren. Maar het moet wel in balans zijn met andere essentiele vaardigheden.