Het begin van Armageddon.

Of toch niet. Gaat Omicron ons verlichten van de “dwaze” waas die de macht heeft bevangen. Het heeft wel alle eigenschappen om de vaccinatie en booster te vervangen en te laten zien dat de natuur het beste medicijn kan maken. Heel veel goede medicijnen komen trouwens uit de natuur.

In de eerste fase van de Corona “paniek” zijn er dingen bedacht en afslagen genomen die door de pharmaceutische industrie aangereikt zijn. Dat ze hiervoor specialisten gebruikt hebben is een logisch gevolg van de neo liberale gedachte waar het ego en het maken van winst overheerst. Ten koste van alles de ethiek en moraal van de Westerse wereld bepaald.

Je kunt het ze kwalijk nemen. Maar bijna iedereen is in de afgelopen decennia meegegaan in zelfverrijking en consumentisme. Kijk maar hoe de politiek een mandaat van de kiezer heeft gekregen om maar steeds verder te gaan. Je verschuilen achter het argument dat politiek niet belangrijk was getuigd van luiheid, gemakzucht en domheid. Wij zijn dus ook schuldig.

Even terugkomen bij Corona. Het virus heeft zich gemuteerd , zoals ik vorig jaar al voorspeld had, naar een dusdanige variant dat het heel besmettelijk is maar ook in haar symptomen voor velen nauwelijks voelbaar meer is.

Voor mensen in de risico groepen wellicht nog wel. Deze mensen hebben zich ook als eerste laten vaccineren en laten boosteren. Dat is hun keuze geweest. Met instemming na informatie te hebben gekregen als het goed is. Een keuze waarbij ze de voordelen hebben afgewogen tegen de bijwerkingen.

Maar nu komt er een nieuwe aap uit de mouw. De werkingstijd is beperkt. Na een eerste vaccinatie ongeveer 20 weken. Na de tweede vaccinatie ongeveer 10 weken. Als de eerste booster volgt nog ongeveer 5 weken en die halvering gaat zo maar door. Na een aantal keren zit je nog maar op 1 a 2 dagen.

Alleen het doormaken van een echte besmetting en doormaking van het virus kan een waarlijk langdurige en multibestendige bescherming geven. Houd ook in gedachten dat de eerste paar dagen na een booster je immuunsysteem ook zwakker is zodat je voorzichtig moet zijn met andere ziekten. Dan praat ik nog niet eens over de gevaren van stapeling van vaccinaties en een meer gerede kans op bijwerkingen.

Je moet nu zo snel mogelijk iedereen een natuurlijke besmetting van Omicron laten door maken. Anders blijf je straks vaccineren. Dagelijks en in grote aantallen waarbij je immuunsysteem eigenlijk continu kwetsbaar blijft. Laat alles dus nu geheel los. Zeker nu de B2 versie van Omicron er is. Die is namelijk 1.5 keer besmettelijker dan de B1 versie en dus ideaal om een heel snelle natuurlijke massa “vaccinatie” te bewerkstelligen.

Doe je het niet en ga je vertragen dan stel je mensen bloot aan een mogelijke nieuwe variant die wel ernstige gevolgen heeft in haar symptomen. Je zou dan als overheid door het remmen en uitstellen kunnen veranderen in een “massamoordenaar”. De keuze is aan hen.

Maar als ze geen goede keuze maken kunnen geweldloze demonstraties zomaar in een wanhopig verzet veranderen. Een verzet die de kloof duidelijk maakt tussen een zielloze overheid en wanhopige burgers. Dat verzet kan gewelddadig worden en het voorspelde Armageddon worden. Een lange duistere strijd met veel verliezers en weinig winnaars.

Of slaan we dat over en stellen we snel de menselijkheid weer centraal. Gaan de overheden zich transformeren vanuit haar huidige cocon naar een vlinder. Een vlinder die ruimte bied aan een eerlijke en echte democratie waarmee ze de mensen naar haar voorbeeld vleugels geven.

A New Gold Dream.

Het is tijd voor een nieuwe politieke structuur. Een waar de besluiten gevormd worden bij en door de basis. Namelijk door burgerraden in overleg met specialisten.

Zij werken te nemen maatregelen uit. Maatregelen gebaseerd op aandachtspunten die de maatschappij naar voren brengt of problemen waar het bestuur mee worstelt.

Deze maatregelen worden voorgelegd aan een kamer met vrije volksvertegenwoordigers. Bij een twee derde meerderheid word hij goed gekeurd en moet de uitvoerende bestuurder er mee aan de slag. Bij minder gaat er een advies terug voor aanpassingen van het geheel.

Deze bestuurder word politiek gecontroleerd door een kamer van vrije volksvertegenwoordigers. In real life natuurlijk ook nog door de rechterlijke macht. Want een aangifte door de burger of organisatie word serieus behandeld met eventueel consequenties.

Deze bestuurder zit er voor onbepaalde tijd en is naast een uitstekende bestuur ook een inhoudelijke specialist op het vakgebied waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Hij is geen lid van een politieke partij of door die partij naar voren geschoven. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en word door een sollicitatie commissie beoordeeld en moet voldoen aan vooraf vastgestelde eisen.

Een constitutioneel hof , een raad van wijzen, beoordeelt iedere wet op zijn eigenschappen met betrekking ten opzichte van de grondwet.

Zonder een verenigd en dus sterk Europa zijn we een speelbal op het internationale geopolitieke toneel. Samen met het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, controleerbare en menselijke samenleving zijn dit de zaken die ons verbinden. Controleerbaarheid is hierbij wel essentieel en de Europese aansturing behoeft op zijn minst een feedback systeem en open burgerlijke inspraak en inbreng.

Het economische speelveld gaat eerlijke spelregels krijgen waardoor de lobby verdwijnt en de subsidies vervangen worden. Business modellen moeten aan een eerlijk en maatschappelijke doelstelling voldoen.

Iedereen krijgt een Sociaal Dividend. Dit om de bestaanszekerheid te garanderen , innovatie te vergroten, bedrijfstransformatie te bewerkstelligen en AI zonder onnodige weerstand te kunnen laten plaatsvinden.

Het financiële systeem heeft zichzelf als een luchtballon opgeblazen en dat is niet veel langer meer houdbaar. Het systeem van geldcreatie is neergelegd bij instituties waarop geen democratische controle is. Vind op een onnatuurlijke manier plaats. Is niet ondersteund is door een reële economie.

Een decentraal waarderingssysteem van arbeid en winst op productie en handel die immutable is gaat het huidige financiele systeem uiteindelijk vervangen. BTC is een eerste stap in deze. De URA is al weer een stap beter.

De wetenschap, religie en media zal haar verantwoordelijk weer terug moeten winnen. Op dit moment zijn ze haar belofte aan het verkwanselen.

Wetenschap zal haar eerlijkheid, objectiviteit en communicatie op een transparante en onafhankelijke manier moeten tonen, laten zien en communiceren.

Religie zal weer de rol van ethiek en moraal op een heilige manier moeten ten toonspreiden en anders gedoemd zijn om niet serieus te kunnen worden genomen.

De media moet onafhankelijk en onderzoeksgericht zijn. Zoniet dan is het entertainment en niet de moeite waard om je tijd aan te verspillen. Laat staan geloofwaardig.

Wat mij betreft is dit een levend artikel, blauwdruk, document en wellicht straks een boek. Kortom een uitnodiging voor gesprek, discussie of presentatie is welkom.

Het is hoog tijd voor een nieuwe gouden tijd.

Het AK-47 Protocol.

Aan dit protocol heb ik op bijvoorbeeld LinkedIn al enkele keren gerefereerd. Het betreft een protocol waarbinnen een aantal stappen zichtbaar zijn of worden met bijbehorende gevolgen en of maatregelen die je zou kunnen nemen. Het kan de wirwar in de Corona strijd verduidelijken en richting geven.

Eerst even een aantal stappen schetsen:

 • Voor Corona waren er alleen wat zaken op de achtergrond aan het werk.
 • Na Corona kwamen we in een periode van onzekerheid.
 • Voor het vaccin waren er alleen voorzorgsmaatregelen.
 • Na het vaccin kwam daar een vaccinatie actie en campagne.
 • Een strijd voor een zo hoog mogelijke vaccinatie graad voor iedereen.
 • De QR Code en een bijhorende app deed haar intrede.
 • Nu komt er ook nog een booster bij.
 • Maatregelen voor toegang tot zaken. [1G/2G/3G]
 • Een vaccinatie plicht op Europees niveau wordt overwogen.

Dat zijn allemaal stappen waar per stap al veel over gezegd is. Als je even uitzoomt en met de ogen van kind kijkt. Wat zie je dan? Een weg die leid naar verplichtingen, gehoorzaamheid en uitsluiting.

Vrijheid is een gevoel dat langzaam maar zeker weg drijft. Richting de horizon waar hij zal verdwijnen als een ideaal in een zwart gat.

Het zwarte gat van de angst. Angst die gecreëerd is door een virus groter te maken als hij werkelijk is. Wel maatregelen nemen maar niet de juiste. Nog steeds niet. Er zijn hele basale waar iedereen zelf ook al veel preventief iets mee kan doen. Dat even terzijde.

Er is bewust gekozen om iets te implementeren. Daarvoor moet de tijd rijp zijn. Of je moet de tijd rijp maken. Dat laatste is iets wat er veelvuldig gebeurd. Nu gebeurt het weer. Er is ook sprake van patronen.

Het achterliggende patroon is controle en macht. Dat is in de geschiedenis altijd al zo geweest. Daarvoor moet je wel de middelen hebben. Zoals alles weten wat de burgers doen. Al hun data. Graag centraal en raadpleegbaar. Dan kun je via AI screenen en sturen of het gedrag overeen komt met wat de wens is.

Het patroon waardoor ik tot deze conclusie kom:

 • Het westerse kapitalistische systeem heeft de sociale cohesie veranderd in egoïstische zelfverrijking.
 • Er is in de twintigste eeuw echt op grote schaal geëxperimenteerd met het beïnvloeden en indoctrineren door landen op haar burgers.
 • De enkele rijken met haar organisaties hebben hier met belangstelling naar gekeken. Zelf een ervan gesteund.
 • Deze rijken en de Corporate States hebben via lobby’s uitgebreid gekeken en getest hoever ze konden gaan. Heel ver dus.
 • De democratieën zijn door deze lobby’s uitgehold en verzwakt. De politiek heeft haar rol als defensie voor haar burgers tegen de macht van het grootkapitaal verkocht.
 • Het enige wat regeringen nog echt doen is de burger rustig houden en debatteren over trivialiteiten.
 • Landelijke democratische wetten worden overruled door Europese en Internationale wetten die niet democratisch gemaakt en bepaald worden.
 • Er is de wens van een centrale Europese of wereldlijke regering. Kijk naar de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties.
 • Het financiële systeem genereert gigantische schulden. De gelden komen bij de rijken. De inflatie bij de burgers.
 • Burgers worden niet betrokken bij besluitvorming.
 • Verantwoordelijkheden van de regeringen worden uitbesteed aan NGO’s. Hierop is dus geen democratische controle.

Bovenstaande plaatje is een hint naar mijn eerdere artikel: Politiek Is Het Gezicht Van De Draak.

Angst is niet de enige factor die ervoor gaat zorgen dat we in totalitair systeem gaan belanden. Er is ook nog de factor van slaafsheid. Dit kan zeer mooi gerealiseerd worden door iedereen, behalve de macht, aan de leiband van zijn schulden te hebben. Je moet daarvoor behalve totale digitale controle via een digitale munt ook het bestaande financiële systeem laten imploderen. Dus de schuldenberg bij de burger neerleggen en rijkdommen zeker stellen.

Brengt me nu naar het gambiet. Die ziet er mijns inziens zo uit:

 • De gehoorzaamheidstraining gaat nog even door. Dat betekent dat er afhankelijkheid gecreëerd gaat worden. Denk daarbij aan het vaccin en QR-code/paspoort.
 • De app gaat toegevoegd worden aan of gebruikt worden voor al je activiteiten. Financieel, gezondheid, burgerschap, sociale creditering etc…
 • Vroeg of laat gaan de mensen die tekenen van ongehoorzaamheid laten zien gestraft worden. Na een fase van uitsluiting natuurlijk.
 • Er zullen mensen onder druk meegaan. Maar er zullen ook mensen tegenstribbelen. Koste wat het kost zich verzetten.

Dat brengt me bij de titel van het protocol. Die is AK-47. Dat staat voor de Kalashnikoff. En die staat weer symbool voor guerrilla. Uit noodzaak deze keer. Wellicht uitmondend in een revolutie waarbij de mens hopelijk wint en het kapitaal en haar gezicht verliest.

Ik ben geen voorstander van geweld maar je verdedigen tegen onmenselijkheid is een nobel doel. Als een laatste houvast voor een vrij, eerlijk en menselijk bestaan gerechtvaardigd.

Dat de macht hier maar even rekening mee houd en wijzere besluiten gaat nemen.

Corona, een simpel verhaal met een logische afloop.

Een nieuw virus. Een paniekerend virus. Een gehypte virus. Een krachtig virus. Een doordringend virus. Een ziekmakend virus. Allemaal waar.

Maar de verhalen van mensen erover veelal niet. Politici, journalisten, zelfbenoemde specialisten en ook erkende specialisten hebben de logica niet echt begrepen en zeker niet eerlijk door verteld. Laat ik dat dan maar even doen.

Een nieuw virus in zijn begin kan zeker een enorme impact hebben. Met name op mensen met een verminderd werkend en zwak immuunsysteem. Daar is isolatie en ondersteuning van hun afweer met medicatie en supplementen zeker op zijn plaats. Op zich kan iemand met een goede gezondheid hier prima doorkomen. Zeker met enige ondersteuning.

Een eerste besmetting is het lastigst maar het immuunsysteem van de mens heeft een geheugen voor virussen en nieuwe latere besmettingen met een iets andere variant zal eenvoudiger gepareerd kunnen worden. Vergelijk het met een ziekte, bijvoorbeeld de mazelen, die decennia op een eiland niet aanwezig is geweest.

Het was wel jammer dat er zoveel gebruik gemaakt moest worden van isolerende en stilleggende maatregelen. Algehele preventieve maatregelen om de weerstand met medicatie en supplementen werden niet nationaal en international afgeroepen. Een echt gemiste kans van de politiek en ook niet voorgedragen door haar medische voorlichters. Ten koste van veel economische schade, psychisch lijden en overbelasting van de beperkte capaciteit van de gezondheidszorg.

De bedachte, gewenste en gepredikte oplossing blijkt de vaccinatie te zijn. Dat is wel een beetje vreemd. Een vaccinatie op een virus dat constant muteert is werken met een oplossing die steeds achter de feiten aanloopt. Het huidige vaccin is gebaseerd op een oude variant en dat zal steeds zo blijven. Gelukkig zorgt het virus er zelf voor dat de domheid van deze keuze door de politiek en wetenschap geen echt schadelijke consequenties zal hebben. Een virus wil namelijk net als de mens overleven. Nieuwe varianten zullen dus wel besmettelijker zijn maar minder schadelijk voor haar drager. Je eigen lichaam heeft steeds minder ondersteuning nodig. Laat staan een vaccinatie.

Een vaccinatie is namelijk geen logische keuze. Het aantal mensen met zware klachten is ook gering ten opzichte van andere ziekten. Aangezien er bij vaccins en medicijnen altijd bijwerkingen zijn is het behandelen van alleen zieke mensen een betere keuze. Als er tenminste medicijnen voor zijn. Het antwoord daarop is ja.

Kortom we zijn nu op een moment aangekomen om het allemaal los te laten. Ben je nog bang en voel je je kwetsbaar neem dan vooral deel aan het vaccinatie programma. Maar het is eigenlijk overbodig.

Veel wijsheid en sterkte.

Charta 21, een nieuw kader voor echte democratie.

Na mijn vorige artikelen , Kamerlid of volksvertegenwoordiger en De echte volksvertegenwoordiger is vrij, kom ik nu met de naam van deze nieuwe groep. Het is niet alleen de naam voor deze groep. Het is ook de naam voor het handvest voor hen.

Politici noemen het wellicht een Sociaal Contract. In de ICT zou het aangeduid kunnen worden als een Smart Contract. Beide termen zijn correct maar het gaat om de inhoud ervan.

Laat ik daar nu even over gaan uitweiden. Zoals ik al eerder heb aangegeven is een volksvertegenwoordiger vrij van partijvorming en heeft hij bijna uitsluitend een controlerende taak.

Daarvoor moet er wel een aantal zaken duidelijk en eerlijk geregeld zijn. Een dubbele functie is uit den boze. Accepteren van donaties van bedrijven en organisaties ook. Fraaie functies na je politieke carrière om te cashen is ook uit den boze. Daar moet dus een juridisch document voor gemaakt worden. Charta21. Bij deze een oproep om hier feedback op en eventueel ondersteuning aan te geven.

Voor het platform is er nog wel wat meer nodig natuurlijk. Een website. Handtekeningen en inschrijven bij de kiesraad. Er is dus behoefte aan vrijwilligers. Fondsen verkrijgen via crowdfunding. Er is dus wel werk aan de winkel. Wie wil daar een bijdrage aan leveren? Laat het me weten.

Er is echt een mooie alternatieve weg naar eerlijke politiek. Alhoewel de kieswet wel ietwat gaat tegenwerken is er wel ruimte voor een eerlijke volksvertegenwoordiging.

Kamerlid of volksvertegenwoordiger.

De beëdiging heeft weer plaatsgevonden en de kamer is weer gevuld. Met de gedachte dat ze een mandaat hebben gekregen nemen ze deel aan de debatten en dat soort zaken.

Er is wel een verschil tussen een media campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te halen en een echt mandaat krijgen ofwel verdienen. Wij Nederlanders zijn geen data eenheden in een model die het CPB tot in den treure doorrekent. Die modellen en uitkomsten zijn verre van de realiteit en eigen lachwekkend. Wat er verteld wordt heeft weinig met een juiste keuze te maken waar je een handtekening onderzet. Het is hooguit een intentie en via overleg blijft er nooit veel van over.

Je krijgt een boodschap te horen die via de media bij je ingeprent wordt. Ook op een dusdanige manier dat je denkt dat er geen andere keuze is. Zelfs de partij- en kamer leden zitten in de tunnel van hun manier van “democratie” bedrijven. Gelukkig zijn er ook andere en veel betere manieren. Je kunt de partij achter je laten en een vrije en eerlijke volksvertegenwoordiger worden.

Het maken van wet(voorstellen) is eigenlijk ook niet echt een taak van de volksvertegenwoordiger. Een controlerend oog en stem erover is prima. Maar een wet(voorstel) kun je rustig overlaten aan een burgerraad. Een raad met (gelote) burgers die in samenspraak met onafhankelijke specialisten een uitwerking maken van probleem dat aandacht behoeft. Vervolgens laat je ervaren en bekwame bestuurders het uitvoeren. Dat zijn dus geen politici meer maar onafhankelijke mensen met bewezen bestuurlijke ervaring en kennis. Zij zitten er ook niet voor vier jaar maar voor zolang ze het goed doen. Er is geen sprake meer van een partij hand die hen gaat beschermen.

Dit is een mooie stap om de burger proactief aan het woord te laten in plaats van een confrontatie achteraf. Een mooie eerste stap naar directe democratie. Een andere stap die daar ook bij thuishoort, is een referendum zodat de gehele bevolking een bevestiging geeft.

Partijen hebben ook alleen maar een verhullende rol. Eigen of gekochte agenda’s worden uitgevoerd. Opklimmen in de partij hiërarchie gaat vaak ten koste van je eigen mening en slaafsheid is het gevolg. Het belang van de burger wordt in de centrifuge van partij krachten eerder vermorzeld dan behartigd. Een vrije eerlijke volksvertegenwoordiger die op voorkeursstemmen de kamer binnenkomt, is een veel betere optie.

Mijn oproep , zoals in mijn vorige artikel: De echte volksvertegenwoordiger is vrij , blijft nog steeds staan en is als volgt:

Neem je gedroomde plaats in. Een plaats in de zwerm van vrije, eerlijke en individuele volksvertegenwoordigers. Een zwerm die de menselijke maat weer terugbrengt. Als beloning zal de zwerm zich dan vergroten door je een platform te bieden waarop je altijd weer terug kunt vallen. In aanmerking kunt komen voor herverkiezing zonder dat je daar zelf je hoofd over hoeft te breken. Natuurlijk moet je je functie als vertegenwoordiger van het volk goed gaat uitvoeren. Kennis en informatie kan je aangereikt worden. Nieuwsgierig?! Neem contact met me op. Het is niet zo ingewikkeld om weer menselijke politiek te gaan bedrijven. Stap er gewoon uit.

De echte volksvertegenwoordiger is vrij.

Het kan natuurlijk een man of een vrouw zijn. Dat spreekt voor zich. Wat minder vanzelfsprekend is, is het feit dat hij of zij menselijke waarden vertegenwoordigd.

Een menselijk belang. Het menselijke belang van de burger. Om dat te kunnen doen moet hij of zij objectief zijn. Niet gebonden door belangen van partijen. Niet die van commerciële partijen maar ook niet van politieke partijen die ontstaan zijn door verzuiling en het verheerlijken van denkbeelden.

Partijen die gedachten hebben verzameld en gecombineerd in een pakket van dogma’s. Het een hoort bij het andere wordt er dan gezegd. Maar de basis zou moeten zijn dat ieder punt van iedere vertegenwoordiger een persoonlijke afweging zou moeten krijgen. Niet op basis van (partij) dogma’s maar op basis van vertrouwen die het contact met de burger hem heeft verleend. Een volksvertegenwoordiger moet geheel vrij zijn. Haar of zijn verbinding is er een met het volk.

Goede informatie en kennis is wel cruciaal. Je kunt echter niet alles weten. Daarom is het wel handig om specialisten te kunnen raadplegen. En dan niet een bron maar meerdere bronnen. Het liefst ook onafhankelijk. Geen gelieerde “wetenschappelijke bureaus” die bestaan uit oude en weggepromoveerde politieke partij politici. Maar echte specialisten zoals hoogleraren en doctorandussen. Met ook nog graag modder aan de voeten waardoor ze weten hoe het werkt in de praktijk.

Ook bij de huidige verkiezingen is er weer geen sprake van echte volksvertegenwoordiging. De politicus moet zich eerst confirmeren aan de partij, lees lobby, belang om op een verkiesbare plaats te komen. Het betekend eigenlijk dat de lobby haar kandidaten naar voren schuift. Hoe mooi ze het ook brengen. Mensen met een nobele instelling maken geen schijn van kans. Zonder de juiste transformatie wordt je afgeserveerd. Een sociale en menselijke antenne wordt niet gewaardeerd. Die schijn ophouden wel. Dat is de ware virtuositeit van de politicus.

Mijn mening is dan ook dat het zo niet langer kan doorgaan. Ik wil dan ook bij deze graag een oproep doen aan alle gekozen parlementsleden om eens goed in de spiegel te gaan kijken. Je de vraag te stellen waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Een betere wereld te bouwen voor iedereen of een financiële zekerheid voor jezelf en je eigen kinderen te creëren. Ga je mee met de maffia praktijken van het partijkartel of niet.

Neem je gedroomde plaats in. Een plaats in de zwerm van vrije, eerlijke en individuele volksvertegenwoordigers. Een zwerm die de menselijke maat weer terugbrengt. Als beloning zal de zwerm zich dan vergroten door je een platform te bieden waarop je altijd weer terug kunt vallen. In aanmerking kunt komen voor herverkiezing zonder dat je daar zelf je hoofd over hoeft te breken. Natuurlijk moet je je functie als vertegenwoordiger van het volk goed gaat uitvoeren. Kennis en informatie kan je aangereikt worden. Nieuwsgierig?! Neem contact met me op. Het is niet zo ingewikkeld om weer menselijke politiek te gaan bedrijven. Stap er gewoon uit.

Stemmen, een vluchtig moment van vrijheid.

Eens in de zoveel jaar duikt er weer een vreemd recht met zijn kop op. Het begint met stem.

En gezamenlijk maakt dat stemrecht. Het is niet op de manier van een lijster die een lofzang maakt op het mooie leven. Het is gewoon het aankruisen op een lijst van mensen die denken dat parlementaire partij politiek het paradijs brengt.

Als engelen komen ze op voor de rechten van de burgers. Ze zijn zo druk bezig met het bedenken van hoe ze hun boodschap iedere keer maar weer zo mooi mogelijk kunnen inkleden en verkopen dat ze vergeten te controleren of alle bedenksels wel goed uitgevoerd worden.

Maar die bedenksels zijn al eens gecompromitteerd in eerdere fases. Het begint al voordat de politici hun partijprogrammapunten op papier zetten. Luisteren naar de mensen is namelijk maar een klein deel van de input van zo’n programma. Er is veel al vooraf bepaald door het gedachtegoed waar ze vanuit traditie al heel lang in vast zitten. Verder moeten ze zichzelf ook nog succesvol positioneren vergeleken met andere partijen.

Als je een zo groot mogelijke kans wilt creëren om zoveel mogelijk zetels te bemachtigen is het ook wel handig om over (veel) financiële middelen te beschikken. Campagne voeren kost geld. We doen het voor onze idealen maar en die een beetje bijschaven voor onze sponsoren is een bijkomstige noodzakelijkheid. De burger is dan nog steeds niet echt geraadpleegd.

Die burger komt eigenlijk als laatste aan bod. Maar hij krijgt geen echte stem. Er wordt hem een totaal plaatje voorgelegd waar hooguit nog een beetje aan getweaked kan worden. En ook niet op alle standpunten. Iedere eventuele keuze voor een partij bezorgt je een dilemma want er zijn altijd standpunten waar je het niet mee eens bent.

Eigenlijk is het de wereld op zijn kop. Je wilt gewoon dat jouw standpunten vertegenwoordigd en behartigd worden. Ook al liggen die verdeeld over meerdere partijen. Dat kan dus niet in partijpolitiek. Daar komt nog bij dat je gedurende de tijd geconfronteerd wordt met nieuw en voortschrijdend inzicht. Je kent het wel. Dat excuus wat politici vaak gebruiken als ze toch iets anders doen dan waar jij voor gestemd hebt. Of het excuus van we moeten een coalitie aan gaan en daarom doen we het toch anders.

Het is wat je kunt beschrijven als hypocriet, leugenachtig, frauduleus, schone schijn ophouden en meer. Maar met stemmen draag je je vrijheid van keuze en handelen over. Dat zij deze manier van vertegenwoordigen een democratie noemen is een contradictio in terminis. In Nederlandse woorden een onmogelijkheid in zichzelf.

Er is maar één vorm van echte democratie en dat is een directe democratie. Ik heb daar al eerder over geschreven. Lees het maar even terug.

Eén van de bezwaren die vaak genoemd worden, is maar we kunnen niet iedereen het woord geven over al die vele te nemen besluiten. Mijn vraag is dan waarom zoveel besluiten? Heb je wel een goede keuze gemaakt? Maar met de huidige technieken is dat wel degelijk mogelijk. Dat we bij verkiezingen nog steeds een papiertje invullen zegt meer over de overheid dan over de technische mogelijkheden.

Een ander genoemd bezwaar is dat de burgers het niet begrijpen. Dan zou ik zeggen heb je het wel goed uitgelegd? Krijg je op deze manier wel reële draagkracht? Het probleem ligt in deze niet bij de burger maar bij de overheid. Zij zijn niet in staat om het duidelijk te maken.

Who is the fool here?

Maar vrijheid is al een poosje geleden door de politiek weggelakt. In het wit want dan valt het niet zo op bij een WOB verzoek. Gearresteerd en opgeborgen. Ergens ver weg.

Gaan stemmen betekent dan ook dat je hiermee akkoord gaat. Je legitimeert het zelfs. Het is een keuze. Je hoeft niet te stemmen.

Parlementaire democratie, uitgegroeid tot een kleptocratisch gedrocht.

De macht van eenzijdig leiderschap, lees monarchie, is door de parlementaire democratie vervangen. De belofte daarbij was dat de burger beter vertegenwoordigt zou worden en inspraak zou krijgen. In ieder geval haar belangen zouden meer gewicht krijgen en rechtvaardig behandeld worden.

Dat was de belofte. Maar is de belofte ook ingelost. In het begin hebben de volksvertegenwoordigers op redelijk veel vlakken redelijk veel voor de burger bereikt. Dat krijg je ook als een nieuw regime de macht krijgt. Ze moeten vertrouwen winnen en hun positie inbedden in het gedachten goed.

Hun positie van nieuwe adel is in het begin ook kwetsbaar. Burgers moeten verbeteringen ervaren. Oude rijkdom moet niet teveel geraakt worden. Daar zit een leer en ervaringscurve in. Een trial en error proces kun je het noemen.

Kunnen we als politieke partij onmisbaar gemaakt worden? Dat laten ze ons wel geloven. Kunnen we als politieke partij onze positie beschermen? Via hun structuren kunnen ze hun individuele posities veilig stellen en nog belangrijker hun “sponsoren” bedienen.

Het gezicht van eerlijkheid is verworden tot een masker. Er onder zit iets heel anders. Het gezicht van de slaaf. De slaaf van de Corporate States. Die hebben de structuur van de parlementaire democratie naar hun hand gezet. Zonder hun steun komt er geen politieke partij meer in de regering. Ook de leden worden geballoteerd.

Kijk maar eens goed naar die bewegingen. Dijkhof trekt zich terug. Afgeserveerd? De Jonge trekt zich terug na een nipte winst op Omtzigt. Is Omtzigt ingekapseld? Hoekstra gaat alsnog voor lijsttrekkerschap. Tot de orde geroepen? Kaag is de droom lijsttrekker en Rob maakt pas op de plaats. Allemaal doorzichtige bewegingen. En bottom up is er alleen doorstroming als de Corporate States hun zegen geven.

Bij alle partijen zijn er ondemocratische krachten in het spel door financiële steun te geven. Zonder hen is er geen campagne en dus ook geen stemmer. De beloftes die ze maken lijken leuk maar passen allemaal in het plaatje van de strategie gemaakt door die ondemocratische krachten. Er is dan ook geen democratie.

De leugen regeert en de media heeft zich ook al laten inpalmen door het groot kapitaal. De leugen wordt al tijden als waarheid gebracht alleen mooi omschreven en altijd aanpasbaar. Kortom een echte kleptocratie. Met als ongekroonde koning de heer Mark Rutte. De vraag is wanneer jullie het gaan zien. Of moeten onze kinderen er straks achter komen hoe dom wij waren en niets gedaan hebben.

Wat ga je nu doen? Afzijdig blijven? Je positie beschermen? Jij maakt het verschil. Of niet. De keuze is aan jou.

Politieke lijsttrekkers.

Wopke Hoekstra, hij heeft als motto dat iedereen kansen krijgt om van een dubbeltje een kwartje worden. Hij kreeg tegen gas van Natasha Harlequin in het programma De Vooravond. Terecht, verantwoordelijk zijn voor etnische profilatie bij de toeslagen en dan een dergelijke houding.

Mohammed scoort gewoon slechter dan Geert Jan. Wat Wopke ook niet zegt, is dat er niet te veel kwartjes kunnen zijn. Daarom zorgen de volwassen kwartjes ervoor dat de kinderen van die kwartjes ook kwartjes blijven. Dubbeltjes blijven nog even dubbeltjes maar worden straks stuivers. Als je een goede positie hebt verworven dan moet je die gewoon vasthouden. En dat beseft hij zich recentelijk terdege.

Pieter Omtzigt via een rare wissel toch te passeren als lijsttrekker kan alleen door een indringend advies van belanghebbenden te verklaren zijn. Gaan schaatsen met Sven Kramer is niet scheef maar bedacht om aandacht te krijgen. En gewoon sorry zeggen. Doe gewoon wat Mark ook doet. Get Into The spotlight Wopke. Maar moet ik dan liegen zegt Wopke. Ja Wopke dat moet je. Je zit in de politiek for crying out loud. Promise them the world and give them shit. You will get rich.

En dan schudden ze elkaars hand. Een dergelijk verhaal valt voor alle belangrijke politici te schrijven. Soms moet je een verhaal persoonlijk maken. Bij deze dus.

En ja, stemmen op 17 maart hoeft niet. Tenzij je wilt dat ze gewoon doorgaan.