Helderheid.

De huidige tijd is best wel chaotisch en verwarrend. Er worden illusies gecreëerd en als waarheden geprojecteerd. Bijzaken worden belangrijk gemaakt om de hoofdzaken te camoufleren. Oneliners worden gebruikt om je in beweging te krijgen.

Dat kan heel goed zijn. Maar voor jezelf moet je dan wel de context en de daden erbij plaatsen. Je laten leiden in de mist door een ander is als wandelen in een doolhof. Blaas die mist weg en zie de wereld met helderheid. Dan kun je energie opdoen zoals in je dromen.

Er zijn twee mistbanken ontstaan die redelijk hardnekkig de mensheid bedreigen. Terwijl ze altijd een andere belofte hebben gedaan. De eerste is de wetenschap. De tweede is de politiek. De mist van de wetenschap heb ik reeds genoemd op de website www.sophiagora.org die ook gaat proberen om helderheid en eerlijkheid te verschaffen. De mist van de politiek heb ik in mijn vorige bijdrage al benoemd en daar ga ik nu iets meer over uitwijden.

De politiek is bang voor een aantal zaken. Een daarvan is dat de burger haar recht in eigen hand neemt. Dat is in de geschiedenis vaak gebeurd via revoluties. Een cumulatie van onvrede die uitbarste in een gewelddadige afzetting van de macht. Zonder een doordacht plan een opmaat voor chaotische anarchie. Vaak terugvallend naar een nieuwe oude manier van de macht. Oude aristocratie word vervangen door een nieuwe aristocratie.

Er is op dit moment genoeg onvrede om weer in zo’n situatie terecht te komen. Als we echter even een stap terug doen en kijken naar het grotere plaatje is het met enige creativiteit en gezond verstand best wel mogelijk om het verstandiger aan te pakken.

De politiek heeft haar mandaat al te lang misbruikt en problemen niet opgelost. Eerder erger gemaakt. Tijd om ze weg te blazen. De manier om dat te doen is , met behulp van The Second Wind , burgerraden te installeren die het beleid gaan bepalen. Niet adviserend of raadplegend zoals de overheid nu steeds vaker doet. Dat is een manier om hun eigen beleid van excuses te voorzien. En een manier om de burger buiten haar natuurlijke macht en kracht te zetten. Verkiezingen zijn ook een maskerade om jezelf buiten spel te zetten.

Het is tijd om onze natuurlijke positie weer in te nemen. De politiek word gewoon vervangen door burgerraden. Politici worden vervangen door kundige bestuurders. Kundige wetenschappers worden klankborden van gelote burgerraden. Wijze mannen mogen kanttekening plaatsen bij uitkomsten van burgerraden. Afwijzen is geen optie maar een advies om een nieuwe burgerraad er naar te laten kijken mogen ze enkele keren uitspreken.

Dat is de gedachte en ik ben benieuwd wat de gedachte van jullie is. Er is dan een directe en leidende inspraak van de burger op het beleid en daarmee kunnen we het woord democratie eindelijk een keer uitspreken zonder dat we liegen.

Dit is de wind die The Second Wind wil laten waaien.

The Second Wind.

Ofwel de tweede wind. De eerste wind loopt bijna op zijn einde. De mensheid heeft zich ontwikkeld en daarbij de weg bewandeld van het ego en zelfverrijking. Het bedrijfsleven en de politiek hebben elkaar steeds meer gevonden en een technocratische weg ingeslagen. Een systeemwereld gecreëerd waarin de menselijke belangen ondergeschikt zijn en de wetenschap selectief gebruikt wordt of gemanipuleerd.

In plaats van een leefwereld te maken waar alle mensen op een eerlijke manier kunnen leven en zichzelf kunnen ontplooien heeft de politiek haar gezicht afgewend en haar ziel verkocht aan de financiële machten en haar belangen. De politieke structuur is daar ook debet aan. Het is een kwetsbare vorm gebleken en ten aanzien van democratie een onmogelijke. Je kunt het de schijn geven maar daar houdt het wel mee op.

De huidige parlementaire politiek is niet in staat gebleken om de mensheid verder te ontwikkelen naar een hoger plan. Problemen zijn gesignaleerd maar door hen gewoon weg decennia doorgeschoven en gestapeld. Dat is gewoon een structuur probleem. Een reflectie hierop en een visie om dit te voorkomen heb ik niet mogen ervaren. De politiek wil op dezelfde manier tegen de stroom in blijven doorroeien. Tussen de alsmaar groeiende problemen door laverend.

Als we de wereld willen verbeteren moeten we de structuur veranderen. Het is de enige manier om problemen te voorkomen. Voordat het echt gaat stormen is er nog een kans om andere wind te laten waaien. Een waarbij de mensen zelf haar democratie gaan maken. Er is geen andere democratie dan een directe via burgerraden. Waar de burgers in samenspraak met specialisten een visie en beleid uitwerken. Niet voor een verkiezing periode maar voor de periode van je kinderen en hun kinderen. De meeste politici zijn geen volksvertegenwoordigers. Partijvorming heeft dat bijna onmogelijk gemaakt en er een aristocratie van gemaakt.

Het is niet zo dat oude wijze mensen geen mooie toevoeging aan onze maatschappij kunnen zijn. Maar dat zou in een beschouwende en adviserende taak moeten zijn. In een vernieuwde kamer van vrije en onafhankelijke volksadviseurs.

Het is tijd voor een andere wind. Echt. Een nieuwe, verlichtende en liefdevolle. In de spirituele wereld noemen ze dat ook wel een tweede wind.

De weg om dit te bereiken is die als van de koekoek. Het is een natuurlijk principe en daarom bij uitstek geschikt. Het is ook een bekend fenomeen en wordt ook wel als slim gezien. Ik nodig jullie hierbij uit om mijn volgende bijdrages en ontwikkelingen dan ook goed te volgen. Daarin zal ik de weg van transformatie naar een eerlijke en menselijke samenleving wijzen en uitleggen. The Second Wind zal ons echte vrijheid brengen.

Reflecties.

Mijn laatste bijdrage was al bijna weer van een jaar geleden. Was de wereld weer rustig geworden? Niet echt. Corona liep op haar einde. Veel meer mensen als voorheen roerden zich op Social Media. LinkedIn , Twitter en meer. Allemaal mensen die wat te melden hadden. Leuke en minder leuke boodschappen. Steeds chaotischer lijkt het ook wel. Proberend volgers te krijgen. Influencer worden was de nieuwe roeping. Heb het ongelukkig genoeg ook zelf geprobeerd.

Ongelukkig? Ja. Boodschappen brengen die niet op waarde geschat worden is niet waar je altijd gelukkig van word. Als je dan eindelijk een heleboel volgers hebt word je vaak via censuur van het medium verbannen en kun je overnieuw beginnen. Het leuke is dat oude volgers je vaak niet proberen terug te vinden. Voor zover menselijke waarden en vriendschap daar.

Het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Er word veel gezegd. Gepapagaaid is een beter word. Want echte betekenisvolle bijdragen zijn met een lichtje nauwelijks te vinden. En zelfs dan zijn de reacties zoals die van hun indoctrinatie of waar ze voor betaald krijgen. Er zijn hele legers aan trollen actief. Betaald en wel. Kortom ook hier worden belangen en agenda’s bevochten. Censuur is ook een wapen. Het is lastig om te zien wat klopt en niet klopt.

Alles is immers perceptie. Maar om een juist beeld te krijgen moet je niet te dicht op de bal zitten. Niet in ieder probleem duiken. Eerder naar alle problemen te kijken. In de tijd zien en zoeken naar een patroon.

Elk probleem is eerder een symptoom van een proces dan een op zichzelf staand iets. Vanuit dat perspectief kun je een beter beeld vormen. De veroorzaker vinden en van welke mechanismes het zich bediend.

We zijn op weg naar een technocratie. Dat is een structuur waarin de veroorzakers zich makkelijk kunnen verbergen. Het lijkt op een web met steeds nieuwe draden naar een kern die zelfverrijking en absolute macht als haar doel heeft. Ik hoef hier niet te noemen uit welke mensen deze kern uit bestaat. Ook hoef ik de namen niet te noemen die er bijna ten koste van alles bij willen horen. Die zijn bijna dagelijks in het nieuws. Kijk maar even goed.

Ze denken alleen maar aan geld en macht. Het ene kan niet zonder de andere. Eigenlijk zit daar de kern van het probleem. Geld. Het zorgt ervoor dat alle prachtige menselijke kwaliteiten verdampen daarbij prachtige witte wolken vormen en naar de horizon wegdrijven.

Bij de een is dat meer als de ander maar dat heeft met hun persoonlijke ontwikkeling te maken. Zij herinneren zich dat geld eigenlijk helemaal niet belangrijk is. We zouden het geld het beste kunnen afschaffen. Maar dan zie ik jullie al denken. Het lijkt ook een gigantische stap. Ik denk dat het wel mee valt.

We kunnen het geld ook geheel transparant maken. Je kunt dan zien waaruit de waarde van een product bestaat. Wie heeft er wat voor gekregen. Vind je het eerlijk en redelijk dan betaal je het en anders gewoon niet. Is het oneerlijk en belachelijk dan maak je die graai factor zichtbaar aan de wereld. Misschien een leuke gevangenis straf als hij het echt te bont maakt.

Het zou betekenen dat die neo liberale zelfverrijking aan de oppervlakte komt en zal verdwijnen. Je zult dan echt waarde moeten toevoegen. Bullshit kan niet meer verborgen worden. Gaat dit weerstand op roepen? Zeker. De systeemwereld is bijna volledige bullshit. Het is hun manier om rijk te worden. De leefwereld echter gaat hiermee naar een menselijke en eerlijke wereld toe. Zij zijn gelukkig met velen. Voor de mensen die niet weten wat de systeemwereld en leefwereld is kan ik de boeken van Gerard Sangers aanbevelen. De mening van… een uitkeringstrekker bijvoorbeeld.

In een democratische maatschappij is de leefwereld in de meerderheid en zouden zij hun belangen vertegenwoordigd moeten zien. De systeemwereld word dan beheerst en gecontroleerd. Maar in onze globale wereld hebben de bedrijven zich als eerste georganiseerd en daarbij de politieke vertegenwoordig gecontroleerd naar hun inzichten. Hun inzicht is dat een technocratie hun belangen beter behartigt. En dat is ook gewoon zo. Dat de leefwereld dan bestaat uit niet meer dan moderne slaven is een mooie uitkomst van een berekening. Ze willen hier zelfs graag gebruik van maken.

Op dit moment bevinden we ons in een tussenfase van democratie via technocratie naar technocatuur. Het is een weg die nog moeilijk om te buigen is. De democratische structuren zijn ook nooit echt democratisch geweest. Het is ons wel zo verkocht maar onze naïviteit heeft ons de verkeerde weg opgestuurd. Jammer maar niet onomkeerbaar. We kunnen nog een vuist maken maar dan moet de leefwereld zich wel gaan verenigen.

Dat kan niet bij de huidige politieke partijen. Die zijn al verweven in het foute. Het zal door de burgers zelf moeten gebeuren. Goed nadenken is daarbij belangrijk. Mijn ideeën hebben alleen maar waarde als jullie tot hetzelfde inzicht komen. Door zelf te observeren, na te denken en te luisteren naar je gevoel. Denken is ook niet het juiste woord. Herinneren is een beter woord. Gehangen sluiers moeten worden weggeschoven. Hoe? Luister naar de energie in gedachten en boodschappen. Daar zit de crux en het zal je naar een betere versie van jezelf brengen. Volg die weg.

Benieuwd naar mijn ideeën en gedachten? Hoe we de zaken kunnen veranderen? Laat een comment achter en ik kom bij je terug.

Het begin van Armageddon.

Of toch niet. Gaat Omicron ons verlichten van de “dwaze” waas die de macht heeft bevangen. Het heeft wel alle eigenschappen om de vaccinatie en booster te vervangen en te laten zien dat de natuur het beste medicijn kan maken. Heel veel goede medicijnen komen trouwens uit de natuur.

In de eerste fase van de Corona “paniek” zijn er dingen bedacht en afslagen genomen die door de pharmaceutische industrie aangereikt zijn. Dat ze hiervoor specialisten gebruikt hebben is een logisch gevolg van de neo liberale gedachte waar het ego en het maken van winst overheerst. Ten koste van alles de ethiek en moraal van de Westerse wereld bepaald.

Je kunt het ze kwalijk nemen. Maar bijna iedereen is in de afgelopen decennia meegegaan in zelfverrijking en consumentisme. Kijk maar hoe de politiek een mandaat van de kiezer heeft gekregen om maar steeds verder te gaan. Je verschuilen achter het argument dat politiek niet belangrijk was getuigd van luiheid, gemakzucht en domheid. Wij zijn dus ook schuldig.

Even terugkomen bij Corona. Het virus heeft zich gemuteerd , zoals ik vorig jaar al voorspeld had, naar een dusdanige variant dat het heel besmettelijk is maar ook in haar symptomen voor velen nauwelijks voelbaar meer is.

Voor mensen in de risico groepen wellicht nog wel. Deze mensen hebben zich ook als eerste laten vaccineren en laten boosteren. Dat is hun keuze geweest. Met instemming na informatie te hebben gekregen als het goed is. Een keuze waarbij ze de voordelen hebben afgewogen tegen de bijwerkingen.

Maar nu komt er een nieuwe aap uit de mouw. De werkingstijd is beperkt. Na een eerste vaccinatie ongeveer 20 weken. Na de tweede vaccinatie ongeveer 10 weken. Als de eerste booster volgt nog ongeveer 5 weken en die halvering gaat zo maar door. Na een aantal keren zit je nog maar op 1 a 2 dagen.

Alleen het doormaken van een echte besmetting en doormaking van het virus kan een waarlijk langdurige en multibestendige bescherming geven. Houd ook in gedachten dat de eerste paar dagen na een booster je immuunsysteem ook zwakker is zodat je voorzichtig moet zijn met andere ziekten. Dan praat ik nog niet eens over de gevaren van stapeling van vaccinaties en een meer gerede kans op bijwerkingen.

Je moet nu zo snel mogelijk iedereen een natuurlijke besmetting van Omicron laten door maken. Anders blijf je straks vaccineren. Dagelijks en in grote aantallen waarbij je immuunsysteem eigenlijk continu kwetsbaar blijft. Laat alles dus nu geheel los. Zeker nu de B2 versie van Omicron er is. Die is namelijk 1.5 keer besmettelijker dan de B1 versie en dus ideaal om een heel snelle natuurlijke massa “vaccinatie” te bewerkstelligen.

Doe je het niet en ga je vertragen dan stel je mensen bloot aan een mogelijke nieuwe variant die wel ernstige gevolgen heeft in haar symptomen. Je zou dan als overheid door het remmen en uitstellen kunnen veranderen in een “massamoordenaar”. De keuze is aan hen.

Maar als ze geen goede keuze maken kunnen geweldloze demonstraties zomaar in een wanhopig verzet veranderen. Een verzet die de kloof duidelijk maakt tussen een zielloze overheid en wanhopige burgers. Dat verzet kan gewelddadig worden en het voorspelde Armageddon worden. Een lange duistere strijd met veel verliezers en weinig winnaars.

Of slaan we dat over en stellen we snel de menselijkheid weer centraal. Gaan de overheden zich transformeren vanuit haar huidige cocon naar een vlinder. Een vlinder die ruimte bied aan een eerlijke en echte democratie waarmee ze de mensen naar haar voorbeeld vleugels geven.

A New Gold Dream.

Het is tijd voor een nieuwe politieke structuur. Een waar de besluiten gevormd worden bij en door de basis. Namelijk door burgerraden in overleg met specialisten.

Zij werken te nemen maatregelen uit. Maatregelen gebaseerd op aandachtspunten die de maatschappij naar voren brengt of problemen waar het bestuur mee worstelt.

Deze maatregelen worden voorgelegd aan een kamer met vrije volksvertegenwoordigers. Bij een twee derde meerderheid word hij goed gekeurd en moet de uitvoerende bestuurder er mee aan de slag. Bij minder gaat er een advies terug voor aanpassingen van het geheel.

Deze bestuurder word politiek gecontroleerd door een kamer van vrije volksvertegenwoordigers. In real life natuurlijk ook nog door de rechterlijke macht. Want een aangifte door de burger of organisatie word serieus behandeld met eventueel consequenties.

Deze bestuurder zit er voor onbepaalde tijd en is naast een uitstekende bestuur ook een inhoudelijke specialist op het vakgebied waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Hij is geen lid van een politieke partij of door die partij naar voren geschoven. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en word door een sollicitatie commissie beoordeeld en moet voldoen aan vooraf vastgestelde eisen.

Een constitutioneel hof , een raad van wijzen, beoordeelt iedere wet op zijn eigenschappen met betrekking ten opzichte van de grondwet.

Zonder een verenigd en dus sterk Europa zijn we een speelbal op het internationale geopolitieke toneel. Samen met het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, controleerbare en menselijke samenleving zijn dit de zaken die ons verbinden. Controleerbaarheid is hierbij wel essentieel en de Europese aansturing behoeft op zijn minst een feedback systeem en open burgerlijke inspraak en inbreng.

Het economische speelveld gaat eerlijke spelregels krijgen waardoor de lobby verdwijnt en de subsidies vervangen worden. Business modellen moeten aan een eerlijk en maatschappelijke doelstelling voldoen.

Iedereen krijgt een Sociaal Dividend. Dit om de bestaanszekerheid te garanderen , innovatie te vergroten, bedrijfstransformatie te bewerkstelligen en AI zonder onnodige weerstand te kunnen laten plaatsvinden.

Het financiële systeem heeft zichzelf als een luchtballon opgeblazen en dat is niet veel langer meer houdbaar. Het systeem van geldcreatie is neergelegd bij instituties waarop geen democratische controle is. Vind op een onnatuurlijke manier plaats. Is niet ondersteund is door een reële economie.

Een decentraal waarderingssysteem van arbeid en winst op productie en handel die immutable is gaat het huidige financiele systeem uiteindelijk vervangen. BTC is een eerste stap in deze. De URA is al weer een stap beter.

De wetenschap, religie en media zal haar verantwoordelijk weer terug moeten winnen. Op dit moment zijn ze haar belofte aan het verkwanselen.

Wetenschap zal haar eerlijkheid, objectiviteit en communicatie op een transparante en onafhankelijke manier moeten tonen, laten zien en communiceren.

Religie zal weer de rol van ethiek en moraal op een heilige manier moeten ten toonspreiden en anders gedoemd zijn om niet serieus te kunnen worden genomen.

De media moet onafhankelijk en onderzoeksgericht zijn. Zoniet dan is het entertainment en niet de moeite waard om je tijd aan te verspillen. Laat staan geloofwaardig.

Wat mij betreft is dit een levend artikel, blauwdruk, document en wellicht straks een boek. Kortom een uitnodiging voor gesprek, discussie of presentatie is welkom.

Het is hoog tijd voor een nieuwe gouden tijd.

Het AK-47 Protocol.

Aan dit protocol heb ik op bijvoorbeeld LinkedIn al enkele keren gerefereerd. Het betreft een protocol waarbinnen een aantal stappen zichtbaar zijn of worden met bijbehorende gevolgen en of maatregelen die je zou kunnen nemen. Het kan de wirwar in de Corona strijd verduidelijken en richting geven.

Eerst even een aantal stappen schetsen:

 • Voor Corona waren er alleen wat zaken op de achtergrond aan het werk.
 • Na Corona kwamen we in een periode van onzekerheid.
 • Voor het vaccin waren er alleen voorzorgsmaatregelen.
 • Na het vaccin kwam daar een vaccinatie actie en campagne.
 • Een strijd voor een zo hoog mogelijke vaccinatie graad voor iedereen.
 • De QR Code en een bijhorende app deed haar intrede.
 • Nu komt er ook nog een booster bij.
 • Maatregelen voor toegang tot zaken. [1G/2G/3G]
 • Een vaccinatie plicht op Europees niveau wordt overwogen.

Dat zijn allemaal stappen waar per stap al veel over gezegd is. Als je even uitzoomt en met de ogen van kind kijkt. Wat zie je dan? Een weg die leid naar verplichtingen, gehoorzaamheid en uitsluiting.

Vrijheid is een gevoel dat langzaam maar zeker weg drijft. Richting de horizon waar hij zal verdwijnen als een ideaal in een zwart gat.

Het zwarte gat van de angst. Angst die gecreëerd is door een virus groter te maken als hij werkelijk is. Wel maatregelen nemen maar niet de juiste. Nog steeds niet. Er zijn hele basale waar iedereen zelf ook al veel preventief iets mee kan doen. Dat even terzijde.

Er is bewust gekozen om iets te implementeren. Daarvoor moet de tijd rijp zijn. Of je moet de tijd rijp maken. Dat laatste is iets wat er veelvuldig gebeurd. Nu gebeurt het weer. Er is ook sprake van patronen.

Het achterliggende patroon is controle en macht. Dat is in de geschiedenis altijd al zo geweest. Daarvoor moet je wel de middelen hebben. Zoals alles weten wat de burgers doen. Al hun data. Graag centraal en raadpleegbaar. Dan kun je via AI screenen en sturen of het gedrag overeen komt met wat de wens is.

Het patroon waardoor ik tot deze conclusie kom:

 • Het westerse kapitalistische systeem heeft de sociale cohesie veranderd in egoïstische zelfverrijking.
 • Er is in de twintigste eeuw echt op grote schaal geëxperimenteerd met het beïnvloeden en indoctrineren door landen op haar burgers.
 • De enkele rijken met haar organisaties hebben hier met belangstelling naar gekeken. Zelf een ervan gesteund.
 • Deze rijken en de Corporate States hebben via lobby’s uitgebreid gekeken en getest hoever ze konden gaan. Heel ver dus.
 • De democratieën zijn door deze lobby’s uitgehold en verzwakt. De politiek heeft haar rol als defensie voor haar burgers tegen de macht van het grootkapitaal verkocht.
 • Het enige wat regeringen nog echt doen is de burger rustig houden en debatteren over trivialiteiten.
 • Landelijke democratische wetten worden overruled door Europese en Internationale wetten die niet democratisch gemaakt en bepaald worden.
 • Er is de wens van een centrale Europese of wereldlijke regering. Kijk naar de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties.
 • Het financiële systeem genereert gigantische schulden. De gelden komen bij de rijken. De inflatie bij de burgers.
 • Burgers worden niet betrokken bij besluitvorming.
 • Verantwoordelijkheden van de regeringen worden uitbesteed aan NGO’s. Hierop is dus geen democratische controle.

Bovenstaande plaatje is een hint naar mijn eerdere artikel: Politiek Is Het Gezicht Van De Draak.

Angst is niet de enige factor die ervoor gaat zorgen dat we in totalitair systeem gaan belanden. Er is ook nog de factor van slaafsheid. Dit kan zeer mooi gerealiseerd worden door iedereen, behalve de macht, aan de leiband van zijn schulden te hebben. Je moet daarvoor behalve totale digitale controle via een digitale munt ook het bestaande financiële systeem laten imploderen. Dus de schuldenberg bij de burger neerleggen en rijkdommen zeker stellen.

Brengt me nu naar het gambiet. Die ziet er mijns inziens zo uit:

 • De gehoorzaamheidstraining gaat nog even door. Dat betekent dat er afhankelijkheid gecreëerd gaat worden. Denk daarbij aan het vaccin en QR-code/paspoort.
 • De app gaat toegevoegd worden aan of gebruikt worden voor al je activiteiten. Financieel, gezondheid, burgerschap, sociale creditering etc…
 • Vroeg of laat gaan de mensen die tekenen van ongehoorzaamheid laten zien gestraft worden. Na een fase van uitsluiting natuurlijk.
 • Er zullen mensen onder druk meegaan. Maar er zullen ook mensen tegenstribbelen. Koste wat het kost zich verzetten.

Dat brengt me bij de titel van het protocol. Die is AK-47. Dat staat voor de Kalashnikoff. En die staat weer symbool voor guerrilla. Uit noodzaak deze keer. Wellicht uitmondend in een revolutie waarbij de mens hopelijk wint en het kapitaal en haar gezicht verliest.

Ik ben geen voorstander van geweld maar je verdedigen tegen onmenselijkheid is een nobel doel. Als een laatste houvast voor een vrij, eerlijk en menselijk bestaan gerechtvaardigd.

Dat de macht hier maar even rekening mee houd en wijzere besluiten gaat nemen.

Corona, een simpel verhaal met een logische afloop.

Een nieuw virus. Een paniekerend virus. Een gehypte virus. Een krachtig virus. Een doordringend virus. Een ziekmakend virus. Allemaal waar.

Maar de verhalen van mensen erover veelal niet. Politici, journalisten, zelfbenoemde specialisten en ook erkende specialisten hebben de logica niet echt begrepen en zeker niet eerlijk door verteld. Laat ik dat dan maar even doen.

Een nieuw virus in zijn begin kan zeker een enorme impact hebben. Met name op mensen met een verminderd werkend en zwak immuunsysteem. Daar is isolatie en ondersteuning van hun afweer met medicatie en supplementen zeker op zijn plaats. Op zich kan iemand met een goede gezondheid hier prima doorkomen. Zeker met enige ondersteuning.

Een eerste besmetting is het lastigst maar het immuunsysteem van de mens heeft een geheugen voor virussen en nieuwe latere besmettingen met een iets andere variant zal eenvoudiger gepareerd kunnen worden. Vergelijk het met een ziekte, bijvoorbeeld de mazelen, die decennia op een eiland niet aanwezig is geweest.

Het was wel jammer dat er zoveel gebruik gemaakt moest worden van isolerende en stilleggende maatregelen. Algehele preventieve maatregelen om de weerstand met medicatie en supplementen werden niet nationaal en international afgeroepen. Een echt gemiste kans van de politiek en ook niet voorgedragen door haar medische voorlichters. Ten koste van veel economische schade, psychisch lijden en overbelasting van de beperkte capaciteit van de gezondheidszorg.

De bedachte, gewenste en gepredikte oplossing blijkt de vaccinatie te zijn. Dat is wel een beetje vreemd. Een vaccinatie op een virus dat constant muteert is werken met een oplossing die steeds achter de feiten aanloopt. Het huidige vaccin is gebaseerd op een oude variant en dat zal steeds zo blijven. Gelukkig zorgt het virus er zelf voor dat de domheid van deze keuze door de politiek en wetenschap geen echt schadelijke consequenties zal hebben. Een virus wil namelijk net als de mens overleven. Nieuwe varianten zullen dus wel besmettelijker zijn maar minder schadelijk voor haar drager. Je eigen lichaam heeft steeds minder ondersteuning nodig. Laat staan een vaccinatie.

Een vaccinatie is namelijk geen logische keuze. Het aantal mensen met zware klachten is ook gering ten opzichte van andere ziekten. Aangezien er bij vaccins en medicijnen altijd bijwerkingen zijn is het behandelen van alleen zieke mensen een betere keuze. Als er tenminste medicijnen voor zijn. Het antwoord daarop is ja.

Kortom we zijn nu op een moment aangekomen om het allemaal los te laten. Ben je nog bang en voel je je kwetsbaar neem dan vooral deel aan het vaccinatie programma. Maar het is eigenlijk overbodig.

Veel wijsheid en sterkte.

Charta 21, een nieuw kader voor echte democratie.

Na mijn vorige artikelen , Kamerlid of volksvertegenwoordiger en De echte volksvertegenwoordiger is vrij, kom ik nu met de naam van deze nieuwe groep. Het is niet alleen de naam voor deze groep. Het is ook de naam voor het handvest voor hen.

Politici noemen het wellicht een Sociaal Contract. In de ICT zou het aangeduid kunnen worden als een Smart Contract. Beide termen zijn correct maar het gaat om de inhoud ervan.

Laat ik daar nu even over gaan uitweiden. Zoals ik al eerder heb aangegeven is een volksvertegenwoordiger vrij van partijvorming en heeft hij bijna uitsluitend een controlerende taak.

Daarvoor moet er wel een aantal zaken duidelijk en eerlijk geregeld zijn. Een dubbele functie is uit den boze. Accepteren van donaties van bedrijven en organisaties ook. Fraaie functies na je politieke carrière om te cashen is ook uit den boze. Daar moet dus een juridisch document voor gemaakt worden. Charta21. Bij deze een oproep om hier feedback op en eventueel ondersteuning aan te geven.

Voor het platform is er nog wel wat meer nodig natuurlijk. Een website. Handtekeningen en inschrijven bij de kiesraad. Er is dus behoefte aan vrijwilligers. Fondsen verkrijgen via crowdfunding. Er is dus wel werk aan de winkel. Wie wil daar een bijdrage aan leveren? Laat het me weten.

Er is echt een mooie alternatieve weg naar eerlijke politiek. Alhoewel de kieswet wel ietwat gaat tegenwerken is er wel ruimte voor een eerlijke volksvertegenwoordiging.

Kamerlid of volksvertegenwoordiger.

De beëdiging heeft weer plaatsgevonden en de kamer is weer gevuld. Met de gedachte dat ze een mandaat hebben gekregen nemen ze deel aan de debatten en dat soort zaken.

Er is wel een verschil tussen een media campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te halen en een echt mandaat krijgen ofwel verdienen. Wij Nederlanders zijn geen data eenheden in een model die het CPB tot in den treure doorrekent. Die modellen en uitkomsten zijn verre van de realiteit en eigen lachwekkend. Wat er verteld wordt heeft weinig met een juiste keuze te maken waar je een handtekening onderzet. Het is hooguit een intentie en via overleg blijft er nooit veel van over.

Je krijgt een boodschap te horen die via de media bij je ingeprent wordt. Ook op een dusdanige manier dat je denkt dat er geen andere keuze is. Zelfs de partij- en kamer leden zitten in de tunnel van hun manier van “democratie” bedrijven. Gelukkig zijn er ook andere en veel betere manieren. Je kunt de partij achter je laten en een vrije en eerlijke volksvertegenwoordiger worden.

Het maken van wet(voorstellen) is eigenlijk ook niet echt een taak van de volksvertegenwoordiger. Een controlerend oog en stem erover is prima. Maar een wet(voorstel) kun je rustig overlaten aan een burgerraad. Een raad met (gelote) burgers die in samenspraak met onafhankelijke specialisten een uitwerking maken van probleem dat aandacht behoeft. Vervolgens laat je ervaren en bekwame bestuurders het uitvoeren. Dat zijn dus geen politici meer maar onafhankelijke mensen met bewezen bestuurlijke ervaring en kennis. Zij zitten er ook niet voor vier jaar maar voor zolang ze het goed doen. Er is geen sprake meer van een partij hand die hen gaat beschermen.

Dit is een mooie stap om de burger proactief aan het woord te laten in plaats van een confrontatie achteraf. Een mooie eerste stap naar directe democratie. Een andere stap die daar ook bij thuishoort, is een referendum zodat de gehele bevolking een bevestiging geeft.

Partijen hebben ook alleen maar een verhullende rol. Eigen of gekochte agenda’s worden uitgevoerd. Opklimmen in de partij hiërarchie gaat vaak ten koste van je eigen mening en slaafsheid is het gevolg. Het belang van de burger wordt in de centrifuge van partij krachten eerder vermorzeld dan behartigd. Een vrije eerlijke volksvertegenwoordiger die op voorkeursstemmen de kamer binnenkomt, is een veel betere optie.

Mijn oproep , zoals in mijn vorige artikel: De echte volksvertegenwoordiger is vrij , blijft nog steeds staan en is als volgt:

Neem je gedroomde plaats in. Een plaats in de zwerm van vrije, eerlijke en individuele volksvertegenwoordigers. Een zwerm die de menselijke maat weer terugbrengt. Als beloning zal de zwerm zich dan vergroten door je een platform te bieden waarop je altijd weer terug kunt vallen. In aanmerking kunt komen voor herverkiezing zonder dat je daar zelf je hoofd over hoeft te breken. Natuurlijk moet je je functie als vertegenwoordiger van het volk goed gaat uitvoeren. Kennis en informatie kan je aangereikt worden. Nieuwsgierig?! Neem contact met me op. Het is niet zo ingewikkeld om weer menselijke politiek te gaan bedrijven. Stap er gewoon uit.

De echte volksvertegenwoordiger is vrij.

Het kan natuurlijk een man of een vrouw zijn. Dat spreekt voor zich. Wat minder vanzelfsprekend is, is het feit dat hij of zij menselijke waarden vertegenwoordigd.

Een menselijk belang. Het menselijke belang van de burger. Om dat te kunnen doen moet hij of zij objectief zijn. Niet gebonden door belangen van partijen. Niet die van commerciële partijen maar ook niet van politieke partijen die ontstaan zijn door verzuiling en het verheerlijken van denkbeelden.

Partijen die gedachten hebben verzameld en gecombineerd in een pakket van dogma’s. Het een hoort bij het andere wordt er dan gezegd. Maar de basis zou moeten zijn dat ieder punt van iedere vertegenwoordiger een persoonlijke afweging zou moeten krijgen. Niet op basis van (partij) dogma’s maar op basis van vertrouwen die het contact met de burger hem heeft verleend. Een volksvertegenwoordiger moet geheel vrij zijn. Haar of zijn verbinding is er een met het volk.

Goede informatie en kennis is wel cruciaal. Je kunt echter niet alles weten. Daarom is het wel handig om specialisten te kunnen raadplegen. En dan niet een bron maar meerdere bronnen. Het liefst ook onafhankelijk. Geen gelieerde “wetenschappelijke bureaus” die bestaan uit oude en weggepromoveerde politieke partij politici. Maar echte specialisten zoals hoogleraren en doctorandussen. Met ook nog graag modder aan de voeten waardoor ze weten hoe het werkt in de praktijk.

Ook bij de huidige verkiezingen is er weer geen sprake van echte volksvertegenwoordiging. De politicus moet zich eerst confirmeren aan de partij, lees lobby, belang om op een verkiesbare plaats te komen. Het betekend eigenlijk dat de lobby haar kandidaten naar voren schuift. Hoe mooi ze het ook brengen. Mensen met een nobele instelling maken geen schijn van kans. Zonder de juiste transformatie wordt je afgeserveerd. Een sociale en menselijke antenne wordt niet gewaardeerd. Die schijn ophouden wel. Dat is de ware virtuositeit van de politicus.

Mijn mening is dan ook dat het zo niet langer kan doorgaan. Ik wil dan ook bij deze graag een oproep doen aan alle gekozen parlementsleden om eens goed in de spiegel te gaan kijken. Je de vraag te stellen waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Een betere wereld te bouwen voor iedereen of een financiële zekerheid voor jezelf en je eigen kinderen te creëren. Ga je mee met de maffia praktijken van het partijkartel of niet.

Neem je gedroomde plaats in. Een plaats in de zwerm van vrije, eerlijke en individuele volksvertegenwoordigers. Een zwerm die de menselijke maat weer terugbrengt. Als beloning zal de zwerm zich dan vergroten door je een platform te bieden waarop je altijd weer terug kunt vallen. In aanmerking kunt komen voor herverkiezing zonder dat je daar zelf je hoofd over hoeft te breken. Natuurlijk moet je je functie als vertegenwoordiger van het volk goed gaat uitvoeren. Kennis en informatie kan je aangereikt worden. Nieuwsgierig?! Neem contact met me op. Het is niet zo ingewikkeld om weer menselijke politiek te gaan bedrijven. Stap er gewoon uit.