Reflecties.

Mijn laatste bijdrage was al bijna weer van een jaar geleden. Was de wereld weer rustig geworden? Niet echt. Corona liep op haar einde. Veel meer mensen als voorheen roerden zich op Social Media. LinkedIn , Twitter en meer. Allemaal mensen die wat te melden hadden. Leuke en minder leuke boodschappen. Steeds chaotischer lijkt het ook wel. Proberend volgers te krijgen. Influencer worden was de nieuwe roeping. Heb het ongelukkig genoeg ook zelf geprobeerd.

Ongelukkig? Ja. Boodschappen brengen die niet op waarde geschat worden is niet waar je altijd gelukkig van word. Als je dan eindelijk een heleboel volgers hebt word je vaak via censuur van het medium verbannen en kun je overnieuw beginnen. Het leuke is dat oude volgers je vaak niet proberen terug te vinden. Voor zover menselijke waarden en vriendschap daar.

Het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Er word veel gezegd. Gepapagaaid is een beter word. Want echte betekenisvolle bijdragen zijn met een lichtje nauwelijks te vinden. En zelfs dan zijn de reacties zoals die van hun indoctrinatie of waar ze voor betaald krijgen. Er zijn hele legers aan trollen actief. Betaald en wel. Kortom ook hier worden belangen en agenda’s bevochten. Censuur is ook een wapen. Het is lastig om te zien wat klopt en niet klopt.

Alles is immers perceptie. Maar om een juist beeld te krijgen moet je niet te dicht op de bal zitten. Niet in ieder probleem duiken. Eerder naar alle problemen te kijken. In de tijd zien en zoeken naar een patroon.

Elk probleem is eerder een symptoom van een proces dan een op zichzelf staand iets. Vanuit dat perspectief kun je een beter beeld vormen. De veroorzaker vinden en van welke mechanismes het zich bediend.

We zijn op weg naar een technocratie. Dat is een structuur waarin de veroorzakers zich makkelijk kunnen verbergen. Het lijkt op een web met steeds nieuwe draden naar een kern die zelfverrijking en absolute macht als haar doel heeft. Ik hoef hier niet te noemen uit welke mensen deze kern uit bestaat. Ook hoef ik de namen niet te noemen die er bijna ten koste van alles bij willen horen. Die zijn bijna dagelijks in het nieuws. Kijk maar even goed.

Ze denken alleen maar aan geld en macht. Het ene kan niet zonder de andere. Eigenlijk zit daar de kern van het probleem. Geld. Het zorgt ervoor dat alle prachtige menselijke kwaliteiten verdampen daarbij prachtige witte wolken vormen en naar de horizon wegdrijven.

Bij de een is dat meer als de ander maar dat heeft met hun persoonlijke ontwikkeling te maken. Zij herinneren zich dat geld eigenlijk helemaal niet belangrijk is. We zouden het geld het beste kunnen afschaffen. Maar dan zie ik jullie al denken. Het lijkt ook een gigantische stap. Ik denk dat het wel mee valt.

We kunnen het geld ook geheel transparant maken. Je kunt dan zien waaruit de waarde van een product bestaat. Wie heeft er wat voor gekregen. Vind je het eerlijk en redelijk dan betaal je het en anders gewoon niet. Is het oneerlijk en belachelijk dan maak je die graai factor zichtbaar aan de wereld. Misschien een leuke gevangenis straf als hij het echt te bont maakt.

Het zou betekenen dat die neo liberale zelfverrijking aan de oppervlakte komt en zal verdwijnen. Je zult dan echt waarde moeten toevoegen. Bullshit kan niet meer verborgen worden. Gaat dit weerstand op roepen? Zeker. De systeemwereld is bijna volledige bullshit. Het is hun manier om rijk te worden. De leefwereld echter gaat hiermee naar een menselijke en eerlijke wereld toe. Zij zijn gelukkig met velen. Voor de mensen die niet weten wat de systeemwereld en leefwereld is kan ik de boeken van Gerard Sangers aanbevelen. De mening van… een uitkeringstrekker bijvoorbeeld.

In een democratische maatschappij is de leefwereld in de meerderheid en zouden zij hun belangen vertegenwoordigd moeten zien. De systeemwereld word dan beheerst en gecontroleerd. Maar in onze globale wereld hebben de bedrijven zich als eerste georganiseerd en daarbij de politieke vertegenwoordig gecontroleerd naar hun inzichten. Hun inzicht is dat een technocratie hun belangen beter behartigt. En dat is ook gewoon zo. Dat de leefwereld dan bestaat uit niet meer dan moderne slaven is een mooie uitkomst van een berekening. Ze willen hier zelfs graag gebruik van maken.

Op dit moment bevinden we ons in een tussenfase van democratie via technocratie naar technocatuur. Het is een weg die nog moeilijk om te buigen is. De democratische structuren zijn ook nooit echt democratisch geweest. Het is ons wel zo verkocht maar onze naïviteit heeft ons de verkeerde weg opgestuurd. Jammer maar niet onomkeerbaar. We kunnen nog een vuist maken maar dan moet de leefwereld zich wel gaan verenigen.

Dat kan niet bij de huidige politieke partijen. Die zijn al verweven in het foute. Het zal door de burgers zelf moeten gebeuren. Goed nadenken is daarbij belangrijk. Mijn ideeën hebben alleen maar waarde als jullie tot hetzelfde inzicht komen. Door zelf te observeren, na te denken en te luisteren naar je gevoel. Denken is ook niet het juiste woord. Herinneren is een beter woord. Gehangen sluiers moeten worden weggeschoven. Hoe? Luister naar de energie in gedachten en boodschappen. Daar zit de crux en het zal je naar een betere versie van jezelf brengen. Volg die weg.

Benieuwd naar mijn ideeën en gedachten? Hoe we de zaken kunnen veranderen? Laat een comment achter en ik kom bij je terug.

A New Gold Dream.

Het is tijd voor een nieuwe politieke structuur. Een waar de besluiten gevormd worden bij en door de basis. Namelijk door burgerraden in overleg met specialisten.

Zij werken te nemen maatregelen uit. Maatregelen gebaseerd op aandachtspunten die de maatschappij naar voren brengt of problemen waar het bestuur mee worstelt.

Deze maatregelen worden voorgelegd aan een kamer met vrije volksvertegenwoordigers. Bij een twee derde meerderheid word hij goed gekeurd en moet de uitvoerende bestuurder er mee aan de slag. Bij minder gaat er een advies terug voor aanpassingen van het geheel.

Deze bestuurder word politiek gecontroleerd door een kamer van vrije volksvertegenwoordigers. In real life natuurlijk ook nog door de rechterlijke macht. Want een aangifte door de burger of organisatie word serieus behandeld met eventueel consequenties.

Deze bestuurder zit er voor onbepaalde tijd en is naast een uitstekende bestuur ook een inhoudelijke specialist op het vakgebied waar zijn ministerie verantwoordelijk voor is. Hij is geen lid van een politieke partij of door die partij naar voren geschoven. Hij heeft zich beschikbaar gesteld en word door een sollicitatie commissie beoordeeld en moet voldoen aan vooraf vastgestelde eisen.

Een constitutioneel hof , een raad van wijzen, beoordeelt iedere wet op zijn eigenschappen met betrekking ten opzichte van de grondwet.

Zonder een verenigd en dus sterk Europa zijn we een speelbal op het internationale geopolitieke toneel. Samen met het streven naar een eerlijke, rechtvaardige, controleerbare en menselijke samenleving zijn dit de zaken die ons verbinden. Controleerbaarheid is hierbij wel essentieel en de Europese aansturing behoeft op zijn minst een feedback systeem en open burgerlijke inspraak en inbreng.

Het economische speelveld gaat eerlijke spelregels krijgen waardoor de lobby verdwijnt en de subsidies vervangen worden. Business modellen moeten aan een eerlijk en maatschappelijke doelstelling voldoen.

Iedereen krijgt een Sociaal Dividend. Dit om de bestaanszekerheid te garanderen , innovatie te vergroten, bedrijfstransformatie te bewerkstelligen en AI zonder onnodige weerstand te kunnen laten plaatsvinden.

Het financiële systeem heeft zichzelf als een luchtballon opgeblazen en dat is niet veel langer meer houdbaar. Het systeem van geldcreatie is neergelegd bij instituties waarop geen democratische controle is. Vind op een onnatuurlijke manier plaats. Is niet ondersteund is door een reële economie.

Een decentraal waarderingssysteem van arbeid en winst op productie en handel die immutable is gaat het huidige financiele systeem uiteindelijk vervangen. BTC is een eerste stap in deze. De URA is al weer een stap beter.

De wetenschap, religie en media zal haar verantwoordelijk weer terug moeten winnen. Op dit moment zijn ze haar belofte aan het verkwanselen.

Wetenschap zal haar eerlijkheid, objectiviteit en communicatie op een transparante en onafhankelijke manier moeten tonen, laten zien en communiceren.

Religie zal weer de rol van ethiek en moraal op een heilige manier moeten ten toonspreiden en anders gedoemd zijn om niet serieus te kunnen worden genomen.

De media moet onafhankelijk en onderzoeksgericht zijn. Zoniet dan is het entertainment en niet de moeite waard om je tijd aan te verspillen. Laat staan geloofwaardig.

Wat mij betreft is dit een levend artikel, blauwdruk, document en wellicht straks een boek. Kortom een uitnodiging voor gesprek, discussie of presentatie is welkom.

Het is hoog tijd voor een nieuwe gouden tijd.

Het AK-47 Protocol.

Aan dit protocol heb ik op bijvoorbeeld LinkedIn al enkele keren gerefereerd. Het betreft een protocol waarbinnen een aantal stappen zichtbaar zijn of worden met bijbehorende gevolgen en of maatregelen die je zou kunnen nemen. Het kan de wirwar in de Corona strijd verduidelijken en richting geven.

Eerst even een aantal stappen schetsen:

 • Voor Corona waren er alleen wat zaken op de achtergrond aan het werk.
 • Na Corona kwamen we in een periode van onzekerheid.
 • Voor het vaccin waren er alleen voorzorgsmaatregelen.
 • Na het vaccin kwam daar een vaccinatie actie en campagne.
 • Een strijd voor een zo hoog mogelijke vaccinatie graad voor iedereen.
 • De QR Code en een bijhorende app deed haar intrede.
 • Nu komt er ook nog een booster bij.
 • Maatregelen voor toegang tot zaken. [1G/2G/3G]
 • Een vaccinatie plicht op Europees niveau wordt overwogen.

Dat zijn allemaal stappen waar per stap al veel over gezegd is. Als je even uitzoomt en met de ogen van kind kijkt. Wat zie je dan? Een weg die leid naar verplichtingen, gehoorzaamheid en uitsluiting.

Vrijheid is een gevoel dat langzaam maar zeker weg drijft. Richting de horizon waar hij zal verdwijnen als een ideaal in een zwart gat.

Het zwarte gat van de angst. Angst die gecreëerd is door een virus groter te maken als hij werkelijk is. Wel maatregelen nemen maar niet de juiste. Nog steeds niet. Er zijn hele basale waar iedereen zelf ook al veel preventief iets mee kan doen. Dat even terzijde.

Er is bewust gekozen om iets te implementeren. Daarvoor moet de tijd rijp zijn. Of je moet de tijd rijp maken. Dat laatste is iets wat er veelvuldig gebeurd. Nu gebeurt het weer. Er is ook sprake van patronen.

Het achterliggende patroon is controle en macht. Dat is in de geschiedenis altijd al zo geweest. Daarvoor moet je wel de middelen hebben. Zoals alles weten wat de burgers doen. Al hun data. Graag centraal en raadpleegbaar. Dan kun je via AI screenen en sturen of het gedrag overeen komt met wat de wens is.

Het patroon waardoor ik tot deze conclusie kom:

 • Het westerse kapitalistische systeem heeft de sociale cohesie veranderd in egoïstische zelfverrijking.
 • Er is in de twintigste eeuw echt op grote schaal geëxperimenteerd met het beïnvloeden en indoctrineren door landen op haar burgers.
 • De enkele rijken met haar organisaties hebben hier met belangstelling naar gekeken. Zelf een ervan gesteund.
 • Deze rijken en de Corporate States hebben via lobby’s uitgebreid gekeken en getest hoever ze konden gaan. Heel ver dus.
 • De democratieën zijn door deze lobby’s uitgehold en verzwakt. De politiek heeft haar rol als defensie voor haar burgers tegen de macht van het grootkapitaal verkocht.
 • Het enige wat regeringen nog echt doen is de burger rustig houden en debatteren over trivialiteiten.
 • Landelijke democratische wetten worden overruled door Europese en Internationale wetten die niet democratisch gemaakt en bepaald worden.
 • Er is de wens van een centrale Europese of wereldlijke regering. Kijk naar de Europese Gemeenschap en de Verenigde Naties.
 • Het financiële systeem genereert gigantische schulden. De gelden komen bij de rijken. De inflatie bij de burgers.
 • Burgers worden niet betrokken bij besluitvorming.
 • Verantwoordelijkheden van de regeringen worden uitbesteed aan NGO’s. Hierop is dus geen democratische controle.

Bovenstaande plaatje is een hint naar mijn eerdere artikel: Politiek Is Het Gezicht Van De Draak.

Angst is niet de enige factor die ervoor gaat zorgen dat we in totalitair systeem gaan belanden. Er is ook nog de factor van slaafsheid. Dit kan zeer mooi gerealiseerd worden door iedereen, behalve de macht, aan de leiband van zijn schulden te hebben. Je moet daarvoor behalve totale digitale controle via een digitale munt ook het bestaande financiële systeem laten imploderen. Dus de schuldenberg bij de burger neerleggen en rijkdommen zeker stellen.

Brengt me nu naar het gambiet. Die ziet er mijns inziens zo uit:

 • De gehoorzaamheidstraining gaat nog even door. Dat betekent dat er afhankelijkheid gecreëerd gaat worden. Denk daarbij aan het vaccin en QR-code/paspoort.
 • De app gaat toegevoegd worden aan of gebruikt worden voor al je activiteiten. Financieel, gezondheid, burgerschap, sociale creditering etc…
 • Vroeg of laat gaan de mensen die tekenen van ongehoorzaamheid laten zien gestraft worden. Na een fase van uitsluiting natuurlijk.
 • Er zullen mensen onder druk meegaan. Maar er zullen ook mensen tegenstribbelen. Koste wat het kost zich verzetten.

Dat brengt me bij de titel van het protocol. Die is AK-47. Dat staat voor de Kalashnikoff. En die staat weer symbool voor guerrilla. Uit noodzaak deze keer. Wellicht uitmondend in een revolutie waarbij de mens hopelijk wint en het kapitaal en haar gezicht verliest.

Ik ben geen voorstander van geweld maar je verdedigen tegen onmenselijkheid is een nobel doel. Als een laatste houvast voor een vrij, eerlijk en menselijk bestaan gerechtvaardigd.

Dat de macht hier maar even rekening mee houd en wijzere besluiten gaat nemen.

Parlementaire democratie, uitgegroeid tot een kleptocratisch gedrocht.

De macht van eenzijdig leiderschap, lees monarchie, is door de parlementaire democratie vervangen. De belofte daarbij was dat de burger beter vertegenwoordigt zou worden en inspraak zou krijgen. In ieder geval haar belangen zouden meer gewicht krijgen en rechtvaardig behandeld worden.

Dat was de belofte. Maar is de belofte ook ingelost. In het begin hebben de volksvertegenwoordigers op redelijk veel vlakken redelijk veel voor de burger bereikt. Dat krijg je ook als een nieuw regime de macht krijgt. Ze moeten vertrouwen winnen en hun positie inbedden in het gedachten goed.

Hun positie van nieuwe adel is in het begin ook kwetsbaar. Burgers moeten verbeteringen ervaren. Oude rijkdom moet niet teveel geraakt worden. Daar zit een leer en ervaringscurve in. Een trial en error proces kun je het noemen.

Kunnen we als politieke partij onmisbaar gemaakt worden? Dat laten ze ons wel geloven. Kunnen we als politieke partij onze positie beschermen? Via hun structuren kunnen ze hun individuele posities veilig stellen en nog belangrijker hun “sponsoren” bedienen.

Het gezicht van eerlijkheid is verworden tot een masker. Er onder zit iets heel anders. Het gezicht van de slaaf. De slaaf van de Corporate States. Die hebben de structuur van de parlementaire democratie naar hun hand gezet. Zonder hun steun komt er geen politieke partij meer in de regering. Ook de leden worden geballoteerd.

Kijk maar eens goed naar die bewegingen. Dijkhof trekt zich terug. Afgeserveerd? De Jonge trekt zich terug na een nipte winst op Omtzigt. Is Omtzigt ingekapseld? Hoekstra gaat alsnog voor lijsttrekkerschap. Tot de orde geroepen? Kaag is de droom lijsttrekker en Rob maakt pas op de plaats. Allemaal doorzichtige bewegingen. En bottom up is er alleen doorstroming als de Corporate States hun zegen geven.

Bij alle partijen zijn er ondemocratische krachten in het spel door financiële steun te geven. Zonder hen is er geen campagne en dus ook geen stemmer. De beloftes die ze maken lijken leuk maar passen allemaal in het plaatje van de strategie gemaakt door die ondemocratische krachten. Er is dan ook geen democratie.

De leugen regeert en de media heeft zich ook al laten inpalmen door het groot kapitaal. De leugen wordt al tijden als waarheid gebracht alleen mooi omschreven en altijd aanpasbaar. Kortom een echte kleptocratie. Met als ongekroonde koning de heer Mark Rutte. De vraag is wanneer jullie het gaan zien. Of moeten onze kinderen er straks achter komen hoe dom wij waren en niets gedaan hebben.

Wat ga je nu doen? Afzijdig blijven? Je positie beschermen? Jij maakt het verschil. Of niet. De keuze is aan jou.

De wereld is van ons.

Vroeger spraken ze van de oude wereld en de nieuwe wereld. De bestaande en bekende versus onbekende en nieuwe.

In de toenmalige hiërarchische tijd was dominantie en rijkdom een manier om je positie te verstevigen. Bestaanszekerheid door verovering, uitbuiting en plundering zeker te stellen. Maar dit was voor een selectieve club van mensen die de leiding hadden gekregen of genomen. Maar wel op basis van een oude manier van denken. Op dit moment denken we heel anders en beseffen ook dat wij mensen het collectief en coöperatief heel anders en beter kunnen organiseren.

Een leider aanwijzen in een kleine groep is een redelijke keuze. In een kleine groep is er een directe en transparante controle. Dat zijn heel belangrijke zaken. Zaken die al snel verdwijnen als de groepen groter worden. Dan gaan er allerlei krachten verschijnen die deze structuur uit zijn kracht haalt. Zoals uitbuiting en onderdrukking. Anonimiteit en vermomming wordt gebruikt om te manipuleren en of te vernietigen.

Eerlijkheid en redelijkheid verdwijnen naar de horizon waar Thomas Moore ons naar toe wilden leiden. Wordt het geen tijd om onze Toren Van Babel te verlaten en op weg te gaan naar Utopia.

In de nieuwe wereld waar we ons bevinden zijn de technische mogelijkheden om een eerlijke en redelijke wereld te creëren. Een decentrale digitale wereld met eerlijkheid en redelijkheid is zo te maken. Directe democratie van de groep, land, continent en wereld is realiseerbaar. Eigenaarschap van je digitale leven bij jou, het individu, en niet bij data kolonisten. Volledige transparantie door anonimiteit te beëindigen en eerlijke en betrouwbare informatie voorziening te geven. Bestaanszekerheid voor iedereen door terug te gaan naar het systeem van de Commons. Het consumeren terugbrengen naar vruchtgebruik. De planeet in een goede staat kunnen doorgeven aan onze kinderen.

Wellicht heb je Society 4.0 van Bob de Wit gelezen. Zo niet dat is wel de moeite waard. Wij zijn alweer een stap verder. Nieuwsgierig? Neem contact met ons op. Dat kan via www.citizensisland.com maar je mag me ook via hier een mail sturen.

Reflectie , of gewoon doorgaan.

Dat zou de vraag moeten zijn zo vlak voor en tijdens deze Kerstdagen. Met name voor de politici , politieke partijen aan de politiek in zijn geheel.

Wat hebben jullie nu eigenlijk voor de burger gedaan? Hebben jullie de democratie gediend en weer daar gebracht waar hij thuis hoort?

Ben benieuwd naar jullie antwoorden? Mark R.? Hugo de J.? Eric W.? Wopke H.? Lodewijk A.? Jesse K.? Chris S.? Sigrid K.? Rob J.? En alle anderen?

Hebben jullie de bestaanszekerheid veilig gesteld? Hebben jullie eerlijkheid uitgedragen? Hebben jullie mensen in nood geholpen? Hebben jullie verbinding gemaakt met en tussen de burgers? Hebben jullie zorg verleend om de gezondheid van mensen te bevorderen? Hebben jullie geluisterd naar de burgers? Hebben ze een keer in jullie stoel mogen zitten? Hebben jullie er voor gezorgd dat de sterkste schouders het meeste hebben bijgedragen?

Welke agenda hebben jullie eigenlijk gediend? Kom op nou. Niet zo verlegen. Je mag het eerlijk vertellen. Welke partijen komen het eerste door jullie voordeur. Naar wie , welke portemonnee , laten jullie je oor hangen. Geef nou maar gewoon toe. Jullie partij en jij als politicus zijn/bent afhankelijk van die storting op de bankrekening of voor die bestaanszekerheid op termijn.

Het is toch raar dat die maffia praktijken legitiem en good and common practice zijn. Of kunnen jullie me bewijzen dat het niet zo is. Laten we dat dan door een tribunaal van blind gelote burgers , een trial by jury , beoordelen. I dare you.

Kijkende naar de stemmingsopkomst en het aantal protest stemmen is de legitimiteit al zeer discutabel. By Law is het wel zo geregeld. Maar absoluut bekeken is het discutabel. En moreel en ethisch is het zeker , zoals ik al een keer eerder geschreven heb , failliet.

In plaats van verkiezingen op 17 Maart 2021 stel ik voor om de gehele Tweede Kamer en regering te ontbinden en te vervangen door een andere vorm van democratie . Het is hoog tijd voor een directe democratie van en door de burgers. Wat zou dit inhouden?

Zie het als volgt. Alle ministers gaan eruit en worden vervangen door vakbekwame bestuurders en geen omhoog geduwde politici. Alle kamerleden gaan lekker op reces om nooit weer terug te komen. We vervangen hen door gelote burgers die de uitvoering van het beleid controleren.

Het beleid bestaat uit wetten en regels die voorgesteld worden door een commissie van specialisten en burgers. Deze worden beoordeeld door de gelote burgers en of een referendum onder de gehele bevolking. Indien niet goed bevonden gaat het terug voor verbetering of wordt het in de prullenbak gegooid. Veel moeilijker hoeft het niet te zijn.

Ik hoor jullie al denken maar waar is de visie. Ook daar kunnen we min of meer hetzelfde principe toepassen. Op de verschillende samenhangende gebieden organiseren we transparante en onafhankelijke groepen van specialisten en burgers die met voorstellen komen. Via referenda kunnen we dan de volgende stap zetten. Een twee derde meerderheid bepaald. Net als bij wetten die in de grondwet staan. Indien niet breed gedragen heeft het een te beperkte waarde voor de toekomst.

Je kunt het een droom noemen. Maar als de huidige vrijheidsberoving en leugenachtige verhalen je nog niet niet wakker gemaakt hebben is je lot niet veel anders dan slavernij voor jij , je kinderen en de kinderen van je kinderen. Kies met met wijsheid en stem dus niet. Zo geef je de verziekte politiek geen legitimiteit en moeten ze wel deze keuze maken.

Het is een van de laatste kansen om een dictatuur van de elite te voorkomen. Hierna is het meest waarschijnlijke scenario een guerilla oorlog tegen de slimme en rijke elite. Maar dat wordt een strijd met aan beide zijden veel verliezers en onzekerheid.

Ik roep die slimme en rijke elite bij deze dan ook op om in ruime en genereuze mate tegemoet te komen aan de wensen en noden van alle mensen op deze wereld. Zo niet , vroeg of laat ben je in de minderheid , dan zien de anderen geen andere uitweg meer dan blinde en niets ontziende woede gericht op jullie.

De wereld is dan al lang van al zijn schoonheid en menselijkheid beroofd. De verstandige keus ligt bij jullie. Maar bij een onverstandige keuze zal de woede van bijna de gehele de mensheid over jullie heen komen.

Chose wisely.

Eerlijk spel , een einde voor de politiek en meer.

De oplossing voor het probleem van de draak en wat hij in vuur en vlam bijna heeft weggeschroeid. De menselijkheid met haar mooie kwaliteiten van compassie en empathie.

De politiek is failliet. Ze , met name de top van de bestaande partijen , hebben geproefd van de nectar van de macht en de daaraan verbonden luxe bestaanszekerheid. Het heeft een aantrekkende en verslavende werking op een bepaald soort mensen. Die niet de wereld willen verbeteren maar doen alsof. Ze hebben redelijk veel narcistische en egoistische trekjes. Een gebrek aan waarheidsvinding en empathie hoort daar ook bij.

Een manier om democratie te herstellen is een directe vorm ervan. Denk daar bij aan burgerraden en referenda. De techniek om dit te doen is er. Nu alleen nog de wil van de bestaande macht om te veranderen. Maar dat betekend voor hen wel dat hun beloftes naar de lobbyisten niet waar gemaakt kunnen worden. Dat is geen politieke zelfmoord maar echte zelfmoord. Want die partijen , lees multinationals etc…. , zullen met hen afrekenen. En dat weten ze en daarom zijn ze geen voorstander van verandering.

Ondanks mensen in die politieke partijen die van onderop wel verandering willen. Ze worden geabsorbeerd of er uitgegooid. Nieuwe en kleine partijen presenteren zich als een paard van Troje. Maar Troje was een stad die binnen zijn muren was opgesloten. De huidige politiek heeft ondersteuning van buiten van hele sterke partijen. Corporate States , de multinationals , waar (gewone) landen niet tegen op kunnen. Ook steun van gecreëerde megalomane partijen zoals de WHO , EC , VN en NGO’s die geen hoog democratisch gehalte hebben. In de huidige structuur hebben ze weinig kans.

Dat wil niet zeggen dat je het niet moet proberen. Als burger moet je je stem laten horen , je verenigen en tegenwicht bieden.

Maar er zijn ook andere manieren om verandering te bewerkstelligen. Je kunt dingen buiten de politiek om regelen. Daarbij de macht van de multinational sturen. Zodat ze moeten transformeren naar een andere vorm. Coöperatief , eerlijk en ten behoeve van de mensen.

Zoals Facebook , Google , Amazon zijn opgedoken. Kan dat nu ook weer met iets nieuws. Een app met de techniek om de burger weer centraal te stellen en de bedrijven coöperatief te maken. Te laten werken voor iedereen op een eerlijke manier. Het werk aan machines over te laten waar mogelijk en gewenst. Maar wel zo dat iedereen verdiend aan datgene wat ze doen.

De overheid kan wel communiceren met de app maar heeft er geen invloed op. Politiek moet zich net als bedrijven aanpassen. Want stemmen kan direct , snel en op van alles. Directe democratie wordt een vanzelfsprekendheid. Als de overheden er niet in meegaan regelen de mensen het wel zelf. Wij gezamenlijk kunnen we de wereld die richting geven die we wensen. Geen reset van de elite maar een reset van de burgers.

Het Citizens Island project heeft dit allemaal in zich. Nieuwsgierig? Kijk maar even op www.citizensisland.com . Stel je vragen. Voorstander? Steun het project. Hoe? Neem deel in het project. Stuur het artikel door. Maak mensen bewust dat er een alternatief is naar beter. Veel beter.

De politiek is het gezicht van de draak.

Het is dus een masker van de draak. Een draak met een brandend verlangen. Het vuur van vermeerdering van geld en macht brandt in hem.

Maar dit kunnen ze niet zomaar aan de buitenwereld laten zien. Dat schrikt niet alleen af maar dan worden ze ook bekend. De rijken vinden rijkdom en macht prima maar bekendheid veel minder.

Rijke mensen die er wel mee pronken zijn rijk geworden door hun bekendheid en zo niet. Dan zijn het de minder slimme rijken. De dwazen onder hen.

De slimme rijke elite heeft het allemaal beter geregeld. Door het gebruik van vrijhavens voor geld betalen ze geen belasting. En als ze dat doen is het weinig en voor de schone schijn. Een kostenpost voor een goed imago.

Hoe stellen ze hun belangen veilig? Door een goed netwerk van mensen die graag in hun systeem van mooie fooien willen meedoen en met een iets minder maar nog steeds luxe en veilig leven.

Het gereedschap is de lobby van onbegrenste mogelijkheden en of uitsluiting van een mooi vrij en zeker leven. Zie het als een nette en slimme maffia. Van de maffia naar de politiek is een kleine stap. Niet alleen is de politiek de maffia van de ziel. Het is ook een mooie en gewenste buffer voor de slimme elite tussen hen en de burger.

De vraag die zich nu opdringt is de volgende. Wat is hun agenda? Willen ze nog meer geld? Ze hebben genoeg. Willen ze meer macht? Ze hebben genoeg.

Wat ze willen is dat ze het blijven behouden. Na de tweede wereldoorlog is er een enorme economische groei geweest en daar hebben veel mensen van geprofiteerd. Bijna iedereen.

Maar er speelt nu iets anders. Het behouden van de macht en rijkdom. Daarvoor moet de gewone burger echter wel geknecht worden. Dus een plan , of reset , daarvoor uitvoeren zou handig zijn. Je moet hen dan wel onmondig maken. Dus ook de media “beheersen”. Slechte informatie , lees halve waarheden en leugens , zou een onderdeel moeten zijn. Verder is angst ook een belangrijke factor.

Geweld , bijvoorbeeld oorlog of terrorisme , is altijd een leuk excuus geweest om dingen voor elkaar te krijgen. Maar mondiaal is dat niet echt handig. En dat is het huidige strijdtoneel. We leven in een wereld waar we alles van elkaar kunnen weten en zien. Dat heeft veel voordelen. Want iedereen heeft nu eigenlijk de wereld en wellicht vrijheid in zijn handen.

Maar er zijn nadelen. De wereld is verbonden door allemaal regeringen en instanties zoals de Verenigde Naties , Europeese Gemeenschap , World Health Organization en noem maar op. Een aantal zijn op het eerste gezicht democratisch maar veel zijn ondemocratisch en hierarchisch georganiseerd. Zijn ook beinvloedbaar want er is geen organisatie die zonder geld kan. Dat zet dus de deuren open voor de macht van het geld.

Bij de banken crisis zijn de risico’s van de rijken door de belastingbetalende burger betaald. Nu heeft Corona er , onnodig eigenlijk , voor gezorgd dat er een enorme langdurige economische schade aan de burger en het midden en klein bedrijf is aangericht. Tevens zijn er enorme bedragen uitgeven en er gaat nog meer uitgeven worden. Aan de pharmaceutische industrie bijvoorbeeld. De schuldenberg is gigantischer dan de Mount Everest. Denk eerder aan de grootte van de planeet Jupiter.

Een betere manier om knechtschap , lees slavernij , in te voeren is er bijna niet. Alhoewel je kunt met moderne technologie mensen misschien robotiseren. In ieder geval met de juiste medicatie dom houden. Ben benieuwd wat het vaccin allemaal met zich mee gaat brengen. Vertrouwen is goed maar controleren is altijd beter. Vermijden lijkt me voorlopig even het beste.

Het lijkt erop dat het een vreemde wereld is. Maar eigenlijk valt dat wel mee. Het kapitalistische systeem heeft gewoon ruimte gegeven aan mensen om heel rijk te worden. Het is een natuurlijke reactie om je bron van zekerheid veilig te stellen. Dat je daarbij andere mensen tekort doet is iets wat er langzaam in sluipt. En ook makkelijk als er genoeg afstand en geen negatieve ervaring is. Je kunt gewoon de andere kant op kijken. Of je hoofd in de grond steken.

Hoe kan het dat er allerlei instanties lijken mee te werken. Het lijkt erop dat het systeem langzaam doordrenkt wordt door de donkere kant van macht de macht en geld. Er is natuurlijk geexperimenteert door de rijke elite. In “wargames” zeg maar. Maar ook in het echt. De ontvankelijkheid binnen de multinationale bedrijven , het politieke systeem , main media , social media en de mensen die ervan profiteren is groot gebleken. Dan lijkt het te zijn verworden tot een op het eerste oog vernuftig schaakspel.

Maar zoals bij ieder spel heb je een keuze. Je hoeft niet mee te doen met hun spel. Wij kunnen ons eigen spel creëeren. Een eerlijk spel met eerlijke spelers. Dat betekent het einde van de slimme rijke elite. Dus ook van de multinational , politieke partijen , politici en de censurerende media.

De techniek en de kennis is er. Hoe? Dat bewaar ik voor een volgende artikel. Maar het is mogelijk en hoog tijd voor een nieuw menselijk en eerlijk spel.

Laat je ondertussen niet gek maken , wees kritisch en blijf vriendelijk.

Duurzaamheid , en de reclame daarvoor.

De debiliteit die bedrijven van ons verwachten is werkelijk ten hemelschrijend.

Ikea die zijn duurzame producten aanprijst . Als er iets is wat niet duurzaam is is het overmatig consumeren.

Groene stroom. Jennifer Hofman prijst de 100% groene stroom VanDeBron aan. 70% van de mensen wil groene stroom en toch wordt er maar 7% van de stroom groen opgewekt.

Dan weet je dat ze aan het liegen is. Mooie vraag is of ze dat zelf ook weet. Ach wat maakt het uit. Ze is ook gewoon een “hoer” van het liegende en consumerende kapitalisme.

Ze wordt gelukkig niet physiek verkracht. Zij heeft de lusten en de andere mensen de werkelijke lasten. Alhoewel zij hen wel een illusie laat geloven. Wie wordt er nu eigenlijk verkracht. Het klimaat of wij.

Maak je niet druk. Het is gewoon allebei. Maar zij is in ieder geval geëmanicipeerd. Just “fuck” them.

Jennifer mag zwemmen en met haar al die anderen die anderen die haar “bullshit”” geloven. En dat is er jammer genoeg niet weinig. Blijf alsjeblieft goed nadenken. Succes!

Citizen’s Island , een nieuwe en unieke schat voor ieder individu.

Stel je voor. Een wereld van allemaal eilandjes. Niet zoals de continenten. maar ieder zijn eigen eiland.

Een plek die helemaal van hem is. Niet van een overheid of een multinational. Zijn digitale leven met al zijn bewegingen helemaal vrij en persoonlijk.

Alles in zijn eigen beheer. Geen rechten voorbehouden aan iemand anders. Absolute en echte vrijheid. Een illusie? Een paradijs? Nee hoor. Het kan allemaal heel snel een echte en eerlijke vrijheid worden.

Een weg naar zelfbeschikking . Zonder afhankelijk te zijn van een overheid of multinational. Een manier om alle mensen weer centraal te stellen.

Op dit moment is het zo dat persoonlijke zaken en bewegingen weggegeven worden aan grote bedrijven als Facebook , Google en Amazon. Er zijn nog nog vele meer waarvan je de cookies accepteert.

Er is ( binnenkort ) een andere manier. Een manier waarbij je bewegingen privé zijn. Al jouw data in je eigen en veilige omgeving. Alles is in je eigen beheer. Je kunt je data ter beschikking stellen van anderen. Op jouw voorwaarden. Dus ook tegen betaling.

Het is dus niet meer zo dat Mark Zuckerberg , Larry Page , Sergey Brin en Jeff Bezos geld verdienen aan de verkoop van jouw interesses en bewegingen op internet. Dat is namelijk allemaal van jou als je gebruik gaat maken van Citizen’s Island. Al die miljarden die zij nu allemaal binnen slepen zonder er recht op te hebben houden we dan voor onszelf. Om te gebruiken zoals wij dat willen.

We kunnen er een passief inkomen mee verdienen. De data industrie is de snelst groeiende markt trouwens. Je kunt het een basis inkomen noemen. Wat jij wilt. Bedrijven zullen geïnteresseerd zijn in je data. Maar niet in alleen in je data.

Bedrijven zijn ook amechtig op zoek naar een eerlijke plaats waar beoordelingen niet gekocht kunnen worden. Waar iedere review eerlijk en oprecht is. Klanten die zich in de buurt bevinden. Een eerlijke manier van handelen waarderen. Een Company Island dat zich bevindt in de wereld van al die Citizen’s Islands en op basis van hun waarderingen een mooie plaats in die wereld veroveren of niet.

Het landschap zal gaan veranderen. Je digitale wereld is helemaal veilig Facebook , Google , Amazon en dergelijke bedrijven zullen zich moeten aanpassen. Of de klant, lees jij , is koning of ze verdwijnen en er komen alternatieven.

Maar één ding is zeker jij , als individu , komt weer centraal te staan. Je vraag is nu waarschijnlijk: Is dat allemaal gratis? Bijna , we kunnen dat allemaal mogelijk maken tegen minimale kosten. Een fractie van de kosten die de banken rekenen voor je betalingsverkeer.

Daar staat tegenover dat je een mooie vorm van passief inkomen kunt genereren en je je op een eerlijke en veilige manier kunt begeven in de digitale wereld. Dit alles via je eigen en overal benaderbare Citizen’s Island.

Het is hoog tijd dat we zelf weer in controle komen.

Wij kunnen dat via Citizen’s Island voor jullie bewerkstelligen. Zie de website: www.citizensisland.com en geef je steun.